GEROJI NAUJIENA

Geroji naujiena


Mokymų ciklas „Krikščionių tikėjimo pagrindai“

Krikščioniškų mokymų ciklas Katechumenato programoje Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje. Katechumenato programa yra skirta suaugusiems žmonėms, kurie ruošiasi įkrikščioninimo sakramentų (Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos) priėmimui bei krikščioniško tikėjimo žinių gilinimui.
Įrašai nuo 2011 m. spalio tęsiami iki šiol. Filmavo Alvydas Rakauskas, Dalius Ramanauskas, Simonas Ramanauskas.

Geroji naujiena


Pamokslai. Liudijimai. Mokymai

Įvairių pamokslų, mokymų, tikėjimo liudijimų įrašai.

Geroji naujiena


Dokumentiniai filmai. Garso skaidrės

Filmai apie krikščionišką gyvenimą.

Geroji naujiena


Šlovinimas. Giesmės. Maldos. Meditacijos

Krikščioniško gyvenimo išraiška balsu ir širdimi.

Geroji naujiena


Šventadienio mintys

Laidų ciklas iš LRT „Aukso fondo“.

Tautos lobynas         Geroji Naujiena          Dainos Lietuvai          Meniniai filmai         Vydija