GEROJI NAUJIENA
Pamokslai. Liudijimai. Mokymai.

Geroji naujiena


Lytiškumas: dovana ar našta?

Andrius Narbekovas, kunigas, gydytojas chirurgas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, VDU santuokos ir šeimos studijų centro direktorius, kalba VDU Katalikų teologijos fakultete vykusiame seminare „Mokslo ir tikėjimo dialogas". 2012 m. lapkričio 30 d.

Geroji naujiena


Kad nepritrūktų džiaugsmo šeimoje

Gediminas Numgaudis OFM, brolis pranciškonas, kunigas, Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas sielovadai, Pakutuvėnų parapijos klebonas, „Pakūtos Susitaikinimo sodybos įkūrėjas ir vadovas, pamokslauja Kaanoje apie vestuves ir šeimą. Vynas yra vienas iš šv. Dvasios ženklų, simbolizuojantis džiaugsmą, meilę, gyvybę. Jėzus vandenį paversdamas vynu apreiškė save kaip dvasinį vynmedį, iš kurio trykšta dvasinis vynas. Daugelio šeimų gyvenime dažnai pritrūksta vyno kaip ir vestuvėse Kaanoje. Anuomet šventėje pritrūkti vyno - buvo prakeikimo, nelaimės ženklas, bet Kristus vandenį pavertė vynu. Mūsų kasdienybėj mes irgi galime nešti vandenį vienas kitam ir tuomet paprastas, atrodytų banalus, žodis per Dievo malonę iš vandens tampa sielą ir širdį atgainančiu vynu. 2011 m.


Pasirengimo santuokai mistika ir tikrovė

Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, teologijos daktaras, kalba Atsinaujinimo dienoje „Visą gyvenimą kartu: Kodėl reikia pasirengti santuokai?" Kaunas, VDU didžioji salė, 2009 m. balandžio 19 d.

Geroji naujiena


Kokį Jėzaus įvaizdį susikūrėme?

Gediminas Numgaudis OFM, brolis pranciškonas, kunigas, Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas sielovadai, Pakutuvėnų parapijos klebonas, „Pakūtos Susitaikinimo sodybos įkūrėjas ir vadovas, pamokslauja Kafernaume, piligriminės kelionės po Šventąją žemę metu, apie apie šių dienų pagundą susikurti „sau patogų Jėzų“, prisitaikyti tikėjimą prie savęs. Mėgstame Dievu manipuliuoti, juo gąsdinti. Taip atsiranda daug iškreiptų Dievo įvaizdžių. Svarbu atsakyti sau į klausimą: kuo mūsų tikėjimas remiasi? 2011 m.


Jėzus Kristus yra Viešpats

Rūta Šalaševičienė, katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorė, Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje liudija savo kelią į tikėjimą ir veda mokymą apie įtikėjimą į Jėzų ir maldą. 2012 m. lapkričio 20 d.


Krikščionis dialoge su kitaip mąstančiu

Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, teologijos daktaras, skaito pranešimą seminare „Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien“.


Bibliniai sukūrimo pasakojimai
šiandienos mokslo šviesoje

Algirdas Akelaitis, kunigas, Kauno Vytauti Didžiojo universiteto kapelionas, kalba VDU Katalikų teologijos fakultete vykusiame seminare „Mokslo ir tikėjimo dialogas". 2012 m. lapkričio 30 d.

Geroji naujiena


Egzorcisto tarnystė

Arnoldas Valkauskas, kunigas, teologijos daktaras, Lietuvos kariuomenės kapeleonas, video laidoje „Atvira studija“ pasakoja apie savo kelią į kunigystę, apie piktosios dvasios darbą ir apsisaugojimo nuo piktojo būdus bei galimybes.

 

Tautos lobynas         Geroji Naujiena          Dainos Lietuvai          Meniniai filmai         Vydija