MENINIAI FILMAI

Geroji naujiena


Patarlės - „Притчи“, 1 dalis

Linksmai rimti pasakojimai apie pravoslavų vienuolyno ir jo apylinkių gyventojus. Filmas rusų k., 2010 m.

tęsinys, rusų k., 2012 m.

Geroji naujiena


Patarlės - „Притчи“, 2 dalis

Tęsinys. Linksmai rimti pasakojimai apie pravoslavų vienuolyno ir jo apylinkių gyventojus. Filmas rusų k., 2012 m.

 

Geroji naujiena


Sala - „Остров“

Režisierius Pavlas Luninas. Pagrindiniame vaidmenyje Piotras Mamonovas.
Mažas rusų ortodoksų vienuolynas Šiaurėje. Čia gyvena ypatingas žmogus. Kitus brolius vienuolius glumina jo keistas elgesys. Aplankantys salą įsitikinę, kad šis žmogus turi galią gydyti, išvaryti demonus, pranašauti ateitį. Tačiau jis pats save laiko nevertu, - dėl jaunystėje padarytos nuodėmės. Filmas rusų k., subtitrai anglų k., 2006 m.

Protėvių pasaulėjauta


Senolis Paisijus ir aš, stovintis aukštyn kojom -
„Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами“


Linksmai rimtas filmas apie tikėjimą ir įtikėjimą, pašvęstas ypatingam vienuoliui Paisijui Sviatogorecui (1924-1994), beveik visą amžių pragyvenusiam Šventajame Atono kalne (stačiatikių vienuolių respublika, turinti autonominį statusą Graikijoje), mirusiam Rusijoje, vienuolyne netoli Salonikų. Filmas rusų k., 2012 m.
.

Protėvių pasaulėjauta


Nuostabi žalioji - „La Belle Verte“

Režisierė Coline Serreau.
Keistokas, alegorinis, „fantastinis“ filmas. Tačiau nuostabaus utopinio pasaulio idėja ir komedijos stilius yra tik tam tikras apvalkalas, po kuriuo slypi čia iškeltos, net labai rimtos problemų. Versta į rusų k., 1996 m.

Tautos lobynas         Geroji Naujiena         Dainos Lietuvai         Meniniai filmai         Vydija