GEROJI NAUJIENA
Krikščionių tikėjimo pagrindai

Geroji naujiena


1. Dievo ieškojimo istorija

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, teologijos daktaras, pristato krikščioniškų mokymų ciklą Katechumenato programoje Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje. Katechumenato programa yra skirta suaugusiems žmonėms, kurie ruošiasi įkrikščioninimo sakramentų (Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos) priėmimui bei krikščioniško tikėjimo žinių gilinimui.
2011 m. spalio 4 d.

Geroji naujiena


2. Jėzaus asmuo

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2011 m. spalio 11 d.

Geroji naujiena


Jėzus – Dievo ir žmogaus tarpininkas

Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2012 m. lapkričio 13 d.

Geroji naujiena


Jėzus Kristus yra Viešpats

Rūta Šalaševičienė, katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorė, Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje liudija savo kelią į tikėjimą ir veda mokymą apie įtikėjimą į Jėzų ir maldą.
2012 m. lapkričio 20 d.

Geroji naujiena


3. Dievo planas žmogui ir visai kūrinijai

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2011 m. spalio 18 d.

Geroji naujiena


4. Įtikėjimo liudijimas

Paulius Vaineikis OFM, brolis pranciškonas, kunigas, Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionas, parapijos vikaras, liudija: „Mano Viešpats Jėzus yra siurprizų Viešpats“.
2010 m. spalio 25 d.

Geroji naujiena


5. Apie maldą

Ramūnas Mizgiris OFM, brolis pranciškonas, kunigas, Lietuvos Biblijos draugijos prezidentas, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2011 m. lapkričio 8 d.

Geroji naujiena


6 ir 7. Nuopuolis

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.

Nuopuolis, I dalis. 2011 m. lapkričio 15 d.

Nuopuolis, II dalis. 2011 m. lapkričio 22 d.

Geroji naujiena


8. Vyras ir moteris po nuopuolio

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2011 m. lapkričio 29 d.

Geroji naujiena


9. Lytiškumas

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2011 m. gruodžio 6 d.

Geroji naujiena


10, 11 ir 12. Tikėjimas

Artūras Lukaševičius VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.

Tikėjimas, I dalis. 2011 m. gruodžio 6 d.

Tikėjimas, II dalis. 2011 m. gruodžio 13 d.

Tikėjimas, III dalis. 2011 m. gruodžio 20 d.

 

Geroji naujiena


13 ir 14. Šventasis Raštas

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.

Šventasis Raštas, I dalis. 2011 m. gruodžio 20 d.

Šventasis Raštas, II dalis. 2012 m. sausio 3 d.

Geroji naujiena


16. Švenčiausioji Trejybė

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2012 m. sausio 17 d.

Geroji naujiena


17. Kryžiaus ženklas

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2012 m. sausio 24 d.

Geroji naujiena


18. Tikėjimo išpažinimai

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2012 m. sausio 31 d.

Geroji naujiena


19. Dar kartą apie Jėzų

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2012 m. vasario 7 d.

Geroji naujiena


20. Liturginiai metai

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2012 m. vasario 21 d.

Geroji naujiena


21. Krikštas - įkrikščioninimo sakramentas

Liudija vyrai, dalyvavę „Opus Dei" rekolekcijose, po to kalba Artūras Lukaševičius.
2012 m. vasario 21 d.

Geroji naujiena


22. Krikščionybė ir kitos pasaulio religijos

Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, docentas, teologijos daktaras, kalba Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje.
2012 m. vasario 28 d.

Protėvių pasaulėjauta


Šventoji Dvasia

Rūta Šalaševičienė, katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorė, kalba (nuo 5:22) apie Šventąją Dvasią.
2010 m. lapkritičio 16 d.

Tautos lobynas         Geroji Naujiena         Dainos Lietuvai         Meniniai filmai         Vydija