GEROJI NAUJIENA
Filmai apie krikščionišką gyvenimą

Geroji naujiena


Pakūta mano meilė

Dalios Kanclerytės, režisierės ir dokumentinių filmų autorės, video pasakojimas apie Pakutuvėnų parapijos ir Susitaikinimo sodybos bendruomenę. Jautrus tikėjimo, įtikėjimo, atsivertimų ir Dievo meilės bei gailestingumo liudijimas. 2006 m.
Pakutuvėnai – nuošali vietovė tarp Plungės ir Kretingos. Nuo 1995 m. prie bažnyčios pradėjo kurtis ir burtis pranciškoniška bendruomenė. Šiuo metu čia nuolat gyvena mažesnieji broliai pranciškonai ir seserys Marijos tarnaitės. Į šią mažą bendruomenėlę atvyksta žmonės, sužaloti gyvenimo žaizdų: narkomanijos, alkoholizmo bei nevilties. Ieškodamas savo būčiai naujos pradžios, žmogus pradeda naują gyvenimą su Dievu.

I dalis   II dalis   III dalis   IV dalis   V dalis   VI dalis

Geroji naujiena


Angelų pieva

Bernardinų TV laida apie nakvynės namus ir reabilitacijos centro įkūrėją Utenos rajone. Kunigas Saulius Kalvaitis pasakoja apie tai, kaip jam Viešpats atsiuntė varguolius ir pavedė jais rūpintis.
Angelų pievoje lankėsi kunigas Kęstutis Dvareckas, Andrius Navickas ir Kostas Kajėnas.

 

Geroji naujiena


UGNIS - „FIRE“

Sekminių šventė 1993 m. gegužės mėnesį, liudijanti nuostabų Šventosios Dvasios veikimą ir charizmatinio dvasingumo įsižiebimą Lietuvoje, daugybę atsivertimų, Naujosios evangelizacijos pradžią, „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės įsisteigimą.
Katalikų TV studijos laida.

Geroji naujiena


Kryžių kalnas

„Hill of Crosses“ - australų tv filmas anglų kalba, 2006 m.
Lithuania's national treasure, the Hill of Crosses, has a troubled and mysterious history. The Soviets repeatedly tried to destroy it. Now, it's become a symbol of the nation's struggle and spirituality.
The Hill of Crosses -a small mountain of approximately 100,000 crosses -- is a curious phenomenon. No one manages or organises it -- it just is. The Soviets razed it again and again, only to have the crosses reappear. As Prof Viatanis Rimkis explains: "During the struggle for our freedom, the crosses became a weapon that was invincible."

Geroji naujiena


Laiškas nuo kalno

Gedimino Kajėno esė „Laiškas nuo kalno“. Šiame vaizdo esė pasakojimas papildomas nuotraukomis ir filmuota medžiaga iš Kryžių kalno, jo istorijos bei kasdienybės „tarpturistiniame sezone“.

Geroji naujiena


Rožių lietus

Filmas apie šv. Teresėlės relikvijų kelionę per Lietuvą, vykusią 2007 m. gegužės-birželio mėnesiais. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė – vienuolė karmelitė, ji yra Misijų globėja ir jauniausia Bažnyčios mokytoja, viena iš trijų moterų, kuriai suteiktas Bažnyčios mokytojos titulas. Gyveno XIX a. pabaigoje, mirė sulaukusi tik 24 metų.
Šventoji Teresė „mažuoju keliu“ vadina šventumo pasiekimą, negalvojant padaryti didvyriškų veiksmų ar žygdarbių. Jai vienintelis būdas įrodyti savo meilę – tai mėtyti gėles, o tos gėlės – kiekvienas žvilgsnis, žodis, visi išoriniai nepastebimi poelgiai.
.

Tautos lobynas         Geroji Naujiena          Dainos Lietuvai          Meniniai filmai         Vydija