Vaidilutės saugo ir kūrybos aukurą

Vienoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus salių gruodžio 20-osios pavakarę lankytojus pasitiko balta preliudija: advento nuotaika ir senaisiais mūsų tautodailės atgarsiais dvelkianti Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinių paroda „Visatos Medis“.
Tautodailininkė, etninės kultūros specialistė ir pedagogė sako, kad pagrindinis lietuviškų karpinių motyvas – mitinis Medis, kurio šaknys yra Požemio pasaulis, kamienas – Žemė, o šakos – Dangus.
Toliau Kalėdų laukimo keliu klausytojus palydėjo poezijos posmai, skaitomi dvylikos Kauno rašytojų, – Tautvydos Marcinkevičiūtės, Aldonos Elenos Puišytės, Violetos Šoblinskaitės, Aldonos Ruseckaitės, Dovilės Zelčiūtės ir kitų.
Aktorės Vilijos Grigaitytės, solistės Sabinos Martinaitytės, pianistės Audronės Eitmanavičiūtės, jaunųjų talentų – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto dainavimo klasės studentų atlikta programa papildė mąslią, advento susikaupimu alsuojančią nuotaiką.
„Tai nėra eilinis kuriančių moterų pasisėdėjimas prie kavos puodelio, pasidalijant savo mintimis ir kūrybos fragmentais. Šiais vakarais Maironio namuose tęsiama sena prieškario Lietuvos laikinosios sostinės tradicija“, – pabrėžia jos atgaivintoja, muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė.
Pirmasis moterų literatūros vakaras, kurį organizavo studentės ateitininkės, įvyko 1930-ųjų gruodžio 7-ąją Ateitininkų rūmų salėje Laisvės alėjoje.
„Jis turėjo labai didelį pasisekimą. Savo kūrybą jame skaitė Salomėja Nėris, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Gražina Tulauskaitė. Diskutuota apie moterų kūrybą Lietuvoje, jos prasmę ir vertę. Moterų kūrybos tą tolimą gruodžio vakarą klausė ir garsūs plunksnos meistrai vyrai: Juozas Tumas-Vaižgantas, Mykolas Vaitkus, Antanas Vienuolis, Petras Vaičiūnas, Vincas Krėvė. Dar du moterų kūrybos skaitymai buvo surengti 1935 ir 1938 metais gražiausioje Kauno salėje – Karininkų ramovėje. Juos organizavo „Naujoji vaidilutė“ – mėnesinis moterų inteligenčių žurnalas. Į trečiąją moterų literatūros šventę negalėjo patekti visi norintys, ją transliavo radijas“, – primena įdomias detales A. Ruseckaitė.
Po ilgos pertraukos moterų kūrybos vakarai atgimė 1995 metų gruodžio 15 dieną.
 

Rūta Kanopkaitė („Kauno diena“, 2007 12 28)


 

Parodos „Visatos Medis“ atidarymas ir karpybos pamoka „Tyki kelionė į Kūčias“
Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 2007 m. gruodžio 7 d.

 

    

           

    

Kauno tautinės kultūros centro lektorius, etnologas Aleksandras Žarskus pasakoja apie Kalėdų virsmą ir Advento papročius 

 

 

 

 

    

    

 

Parodos pristatymas 15-tame Moterų literatūros, muzikos ir dailės vakare
„...kad pakiltų apmirusi siela“, 2007 m. gruodžio 20 d.

Parodą pristatė Vytauto Didžiojo universiteto lektorė etnologė dr. Asta Venskienė. Ji pasidžiaugė, kad Eglė turi subtilų talentą, karpiniai atspindi tikrąjį liaudies meną ir lietuvišką pasaulėvoką, darbai yra labai aukšto meninio lygio ir nenusileidžia užsienio šalių karpytojams. Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė šiltai pasveikino autorę, praturtinusią Maironio namus tradiciniame moterų kūrėjų vakare.

 

 

  

Eglė prie Maironio eglės
 

 

Zenono Baltrušio, Algirdo Vindašiaus ir Rasos Ambraziejienės nuotraukos

  

Karpiniai Maironiui

Tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo

Su Angelais

Apie Eglę ir jos karpinius

Į puslapį VYDIJA