TAUTOS LOBYNAS
Tautos ženklai

Protėvių pasaulėjauta


Tradiciniai šiaudelių sodai. Juškų muziejus

Vilkijos A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus direktorius, skulptorius Arūnas Sniečkus ir muziejininkė, folkloristė Vida Sniečkuvienė pasakoja apie tradicinius šiaudelių sodus, muziejaus įkūrimą, kunigą Antaną Jušką. 2012 m. gruodžio 26 d.


1. Puodų žiedimas
2. Popieriaus karpyba

Keraminkas Saulius Bobinas pasakoja apie senovinius puodų žiedimo būdus, pristato darbo eigą, apdailos, puošybos pavyzdžius, skirtingas molio rūšis.

Tautodailininkė, etninės kultūros mokytoja Eglė Vindašienė pasakoja apie tradicinius lietuvių popieriaus karpinius, jų pritaikymą, simbolius, karpymo techniką. Taip pat - šiandieninę kūrybą, namus saugančius karpytus angelus, sudėtingus karpytus kosminius Gyvybės Medžius. 2012 m. gruodžio 19 d.

Protėvių pasaulėjauta


1. Žvakių liejimas
2. Ugnies, medžio, akmens mitologinė samprata

Amatininkai Lina Klėgerienė ir Robertas Klėgeris pasakoja apie tradicinį ir šiandieninį žvakių liejimą, supažindina su liejimo technika, skirtingais vaško panaudojimo būdais.

Tapytojas Virginijus Kašinskas rodo savo paveiksluose „įsikūnijusias“ ugnies deivę Gabiją, miško deivę Medeiną, mitologinius akmenis, priešistorinius piešinius. Supažindina su fizine ir metafizine ugnies samprata lietuvių mitologijoje, pasakoja apie ugnies garbinimą. 2012 m. gruodžio 12 d.


Gobelenai ir kiti tekstilės darbai

Tautodailininkė, technologijų mokytoja Alina Vitkauskienė pasakoja apie savo kūrybą, gobelenus - „tapybą siūlais“, apie lino pluošto galią, lino kelią, Gyvybės medžių bei prakartėlių kūrybą.

Tautodailininkė Valerija Kiškienė pristato kitokius gobelenus - paveikslus iš audinių gabalėlių, angelų, kryžių kūrybą, taip pat netradicinius delmonus bei kitus tekstilės darbus. 2012 m. gruodžio 5 d.


1. Lėlės
2. Žolinukai

Tautodailininkė Asta Milčiuvienė pasakoja apie lėlių iš lino ir iš šiuolaikinių medžiagų kūrimą ir gamybą; supažindina su senovinėmis kaimo skudurinukėmis.

Tautodailininkė Gintvilė Giedraitienė supažindina su savo kūriniais iš lino, šieno, žolės. Matome žolynų skulptūras, paukštelius, kryžius, saulutes, valtis, išgirstame apie jų simboliką. 2012 m. lapkričio 14 d.

Tautos lobynas         Geroji Naujiena          Dainos Lietuvai          Meniniai filmai         Vydija