TAUTOS LOBYNAS
Mūsų praeities beieškant

Protėvių pasaulėjauta


Apžvalga. Įžanga

Lietuvos istorijos ir etnografijos knygyno savininkas ir vadovas, Česlovo Gedgaudo fondo įkūrėjas ir vadovas Leopoldas Krušinskas pristato laidų ciklą apie senuosius mūsų protėvių pėdsakus žmonijos istorijoje. Kokią vietą žemėje mes buvome užėmę, kaip mūsų senbuvystė atsispindi mokslinėje medžiagoje, kultūriniame pavelde, t. y. mitologijoje, dainuojamojoje tautosakoje? Įžanginėje laidoje kalba etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas; astrofizikas Arūnas Kučinskas; geologė Ona Kondratienė; geografas, hidrologas Kęstutis Kilkus; archeologas Algirdas Girininkas; mitologas Dainius Razauskas.
Laidų ciklas rodytas per Kauno „Init“ televiziją 2010-2012 m.

Protėvių pasaulėjauta


1 dalis. Pasaulio sukūrimas

Kalba etnoastronomas, fizikas Jonas Vaiškūnas; etnologė, tautosakininkė Nijolė Laurinkienė; astrofizikas Arūnas Kučinskas; etnologas Vytautas Tumėnas; mitologas Dainius Razauskas. Pristatomi kosmogoniniai mitai, mitologinės pasaulio sukūrimo sakmės.

 

2 dalis. Kaip žemėje atsirado gyvybė
   

... netrukus

 

Tautos lobynas         Geroji Naujiena          Dainos Lietuvai          Meniniai filmai         Vydija