anapusinės istorijos

 


Įvadas į skiltį


    Jau daug metų „Vydijos“ autoriai kalba ir rašo apie būtį kitapus šio, mums sąlyginai pažįstamo gyvenimo. Tai ir samprata apie pomirtinį gyvenimą, ir mistiniai išsiveržimai iš kūno, regėjimai, ir būklės prieš gimimą ar net iki pradėjimo.
    Mus ypač domina ne tiek teoriniai, moksliniai ar teologiniai svarstymai apie įvairias anapusines būkles, kiek asmeninės patirtys, žmonių išgyvenimai bei jų liudijimai. Pastaruoju metu tokių liudijimų labai padaugėjo - ir lietuviškų, ir verstinių tekstų.

    Skaitytojus ypač sudomino mūsų pristatyta Glorijos Polo knyga. Tačiau ir visi kiti rašiniai vienas kitą vienaip ar kitaip papildo. Būdami net labai skirtingi, jie rodo ano, kitapus mūsų materialaus suvokimo esančio, Pasaulio įvairumą, beribiškumą.

 

„Gyvenimo ir mirties paslaptis“ - Rimos Balčienės - tekstas

„Sielos pasakoja“ - Jehudos Novoselskio - tekstas

„Negimusių vaikų istorijos“ - Valdemaro Petrokos - tekstas

„Apsupta šviesos“ - Betės Ydi - tekstas

„Aš stovėjau prie dangaus ir pragaro vartų“ - Glorijos Polo - pristatymas   

„Aš neklausiu ar reikia, bet duodu“ - Janinos Inčiūrienės  - pristatymas

„Gimties virsmas“ - Aleksandro Žarskaus - I-os dalies pristatymas ir II-os dalies pristatymas

„Pamokos iš Amžinybės“ - Nijolės Masteikaitės - pristatymas

 

Kiti tekstai

Į puslapį VYDIJA