TAUTOS LOBYNAS
Etnokultūros ratas


Kaukė. Totemas ar žaidimas?

Apie kaukių reikšmę lietuviškose tradicijose pasakoja dr. Arūnas Vaicekauskas. Rodomos Užgavėnių, Šyvio šokinimo švenčių ištraukėlės. 2002 m. vasario 4 d.

 


Skamba skamba kankliai

Pasakojimas apie tarptautinį folkloro festivalį „Skamba, skamba kankliai“.
TV laida iš LRT „Aukso fondo“. 2002 m. birželio 1 d.

 


Sekminės

Šeduvos etnografinis ansamblis atkuria Sekminių šventės papročius ir tradicijas kaime.
TV laida iš LRT „Aukso fondo“. 2002 m. birželio 17 d.

 


 

Protėvių pasaulėjauta


Strokai - baimės

Dzūkijos kaimų žmonės pasakoja įvairius nutikimus, susijusius su baime, dzūkiškai jie vadinami strokais. Juos klausinėja Dzūkijos nacionalinio parko direktorė Ona Drobelienė.
TV laida iš LRT „Aukso fondo“. 2002 m. spalio 15 d.

Tautos lobynas         Geroji Naujiena          Dainos Lietuvai          Meniniai filmai         Vydija