V I D E O

VYDIJOJE atveriame naują skiltį – VIDEO. Be abejo, vyda, vydėjimas yra žymiai platesnės sąvokos nei tiesiog matomas, filmuotas vaizdas (lot. video – matau) ir garsas, tačiau akivaizdu, kad šie žodžiai savo kiltyje, glūdinčioje kažkur, anksčiau už lotynų, graikų ir baltų atsiskyrimą, yra tiesiogiai susiję. Dėl to ieškoti šiam žodžiui lietuviško atitikmens neverta, kaip ir televizoriui (gr. tēle – toli + lot. visio – regėjimas) – toli-vyziui.
Šiuolaikiniam žmogui žinios perdavimas vaizdu tampa vis svarbesnis, priimtinesnis. Kažin, ar tai yra gerai, ypač lietuviui, kurio pirmykštei prigimčiai priimtinesnis yra (buvo?) garsas, o ne vaizdas. Tačiau vis rečiau žmogus nutyla, palinkęs prie knygos, ar užmerkia akis tiesos regėjimui, išvydimui, o ne kažkieno paruošto siužeto pamatymui.
Siekiame, jog mūsų pristatomi video būtų ne tik įtaigūs vaizdai akims ir garsai ausims, bet ir penas širdžiai, jausmams. Kad jie ne tik suteiktų žinių protui, bet ir augintų išmintį, plėstų suvokimą, sąmonės lauką, padėtų ne tik pamatyti, bet ir išvysti tiesą.
Tiesa yra Šviesa, galutinė, besąlyginė Tiesa yra Dievas. O Dievas yra Meilė. Tad stengsimės pabrėžti šviesiąją, taikiąją, mylinčią, kuriančią žmogaus ir Lietuvos pusę.
Vadovaujamės nuostata: „Užuot keikęs tamsą, įžiebk šviesą“. Savo „kovoje“ už Tiesą ir Šviesą stengsimės ne neigti tai, kas bloga, o rodyti, viešinti, teigti tai, kas gera, vertinga, sektina. Kas jungia, o ne skiria, kas sutaiko, o ne kiršina. Lygia greta pristatysime ir senovės aisčių - baltų tikybos bei pasaulėžiūros vertybes, ir tautinės kraičio skrynios turtus, ir krikščionybės lobius, ir dvasią keliančius, sielą skaistinančius meno kūrinius.
Ši skiltis - tai nuorodų rinkinys į filmuotą vaizdo medžiagą, kurios kūrėjai bei įamžintojai yra pažįstami ir nepažįstami bendraminčiai. Džiugu ir viltinga, kad yra daugybė žmonių ir bendruomenių, kurie vis dar „balsuoja“ už lietuvį Lietuvoje, už Dievą ir už Tėvynę. Pristatomi pasakojimai iš „Pūkas-TV“ laidų ciklo „Tautos ženklai“, „Init“ televizijos laidų ciklo „Mūsų praeities beieškant“, LTV laidų ciklo „Etnokultūros ratas“, Virtualios edukacinės bibliotekos laidų ciklo „Lietuvių etninė kultūra“, Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos paskaitų, „Pakūtos“ bendruomenės, kitų vaizdo įrašų.
Pradėję žvalgytis ir rinkti krūvon šias nuorodas, be galo nudžiugome - kiek daug yra gražių žmonių, kokius gražius darbus jie jau yra nuveikę, kokius tautos lobius mes tebeturime ir kiek daug galime vienas kitam parodyti...
Kol kas pristatome tik keletą įžanginių laidų. Rinkinys bus plečiamas, papildomas. Tikimės, kad ir VYDIJOS lankytojai pasidalins su mumis įdomių, vertingų „dalykėlių“ nuorodomis. Rašykite: vydija@vydija.lt


Temų grupės:

Tautos lobynas

Geroji Naujiena

Dainos Lietuvai

Meniniai filmai

black black
black