SĄJŪDŽIO SEKMADIENINĖ KULTŪROS MOKYKLA

1988-tų metų balandis -- 1995-tų metų rugsėjis

1988 m., kartu su Lietuvos atgimimu, įsikūrė visuomeninė bendrija - Kauno Sąjūdžio sekmadieninė kultūros mokykla. Šiose nuotraukose - mokyklos įkvėpėjai, įsteigėjai, pirmieji darbuotojai, dėstytojai ir svečiai: Algirdas Patackas, a.a. Nijolė Birgėlienė, Aleksandras Žarskus, Albinas Vaškevičius, Eglė Vindašienė, Jonas Misevičius, Jūris Ambraziejus, Rasa Ambraziejienė, Andrius Morkūnas, Gintvilė Giedraitienė, Bernadeta Vosyliūtė, Arvydas Žygas, Albina Žiupsnytė, Albinas Kurtinaitis, Virginijus Rudzinskas, a.a. Vytautas Juraška, Irena Jauniškienė, Algirdas Svidinskas, Gražina Povilionienė, Vidmantas Povilionis, Aušra Kargaudienė, a.a. Kęstutis Genys, Eglė Mockienė, Stasė Rutkienė ir daugelis kitų, kurių pavardžių šiandien, deja, jau nebeprisimename, bet minime tuos idealų bei vilčių kupinus laikus su pasididžiavimu ir šviesiu liūdesiu.
Visi užsiėmimai vykdavo sekmadieniais, VU Kauno humanitarinio fakulteto auditorijose (kur klausytojų rinkdavosi tiek, jog tekdavo sėdėti ant palangių, ant laiptų), o renginiai - įvairių mokyklų salėse arba po atviru dangum. 
Paskutinėse šio puslapio nuotraukose - pirmieji džiaugsmingi apsilankymai ir įsikūrimo talkos centrui 1995-ais metais skirtose patalpose Karaliaus Dvaro gatvėje (vėliau pervardinta į Adomo Jakšto).
 

 

 

     

Kitos metraščio foto:       1995-2001 m.; 2002-2005 m.

Į puslapį VYDIJA