KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

2002-ų metų vasaris - 2005-ų metų lapkritis.

Nuo 2002-ų metų tęsėsi trečiasis centro veiklos laikotarpis, prasidėjęs Kauno miesto Savivaldybės sprendimu sujungus Kauno lietuvių tautinės kultūros centrą ir Kauno etnokultūros (folkloro) centrą ir direktore tapus Astai Vandytei. Gauta teisė naudotis visais trimis pastato A. Jakšto g. 18 aukštais; prie švietimo ir ugdymo bei leidybinės veiklos prisidėjo renginių organizavimas, centras tapo atsakingas už Kaune vykstančius folkloro festivalius bei kalendorines šventes, rengiamos parodos, apžiūros ir konkursai. Šiuo laikotarpiu nemažai ilgamečių darbuotojų su centru atsisveikino. Tačiau į kolektyvą darniai įsijungė renginių organizatorė Inga Zinkevičiūtė, metodininkė Vilma Čiplytė, direktorės pavaduotojas Regimantas Žukas, muzikos mokytojas Algirdas Kasperavičius, keletas naujų būrelių vadovų. Veikla tapo labiau vieša, ryškiau matoma.
[Festivalių, parodų, švenčių foto pristatymus žr. atskirai]
Deja, 2005 m. lapkričio viduryje centrui vadovauti paskyrus naują direktorę Rimą Jarušauskienę, centro ateitis ir veikla tampa miglota. Sausas, formalizuotas darbas, skirtas „gražiai“ pasirodyti, išoriškumas, slydimas paviršiumi - tai nebe ta Mokykla, kurią kūrėme...
Dėl to šis metraštis tęsiamas nebebus (viliamės, kad tik laikinai...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kitos metraščio foto: 1988-1995 m.; 1995-2001 m.

Į puslapį VYDIJA