Koks amžius buvo, kada jie praėjo?
Ir kas jie patys buvo tuo metu?
Kariai? Medžiokliai? Elgetos aklieji?
Kodėl jų pėdas iki šiol juntu?

Ar buvo čia tada nors rėžis javo?
Ar švietė žiburėliai iš trobų?
Iš kur jie spalio šunkeliais keliavo?
Iš šventės? Iš nelaisvės? Iš kapų?

Ką sakė jiems tie ūkanoti kloniai?
Kaip jie vadino tas upes, miškus?
Ką nešėsi jie toj sunkioj kelionėj?
Nukautus žvėris? Mirusius vaikus?

Kaip meldės jie? Kaip jie nuo priešų gynės?
Ar jautė, kur galų gale nueis?
Ar esame mes tos pačios tėvynės?
Ar galima šnekėtis man su jais?

Jonas Strielkūnas

 

Kitos lapkričio šventės

Į puslapį VYDIJA