TIKRAS PASNINKAS

 

Tikras pasninkas taip pat gali būti šventės metas.
Pasninkas gali būti tas laikas, kai tu gali:

 

Susilaikyti nuo kitų teisimo -

Švęsti Kristaus buvimą juose.

Susilaikyti nuo skirtumų akcentavimo -

Švęsti viso gyvenimo vienybę.

Susilaikyti nuo tariamos tamsos -

Švęsti šviesos tikrovę.

Susilaikyti nuo liguistų minčių -

Džiaugtis gydančiąja Dievo jėga.

Nekalbėti niekinančių žodžių -

Džiaugtis tyrinančiais žodžiais.

Susilaikyti nuo nepasitenkinimo -

Švęsti dėkingumą.

Susilaikyti nuo pykčio -

Švęsti kantrumą.

Susilaikyti nuo pesimizmo -

Švęsti optimizmą.

Susilaikyti nuo nerimo -

Gėrėtis Dievo Apvaizda.

Susilaikyti nuo priekaištų -

Švęsti pripažinimą.

Susilaikyti nuo neigimo -

Džiaugtis pritarimu.

Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos -

Švęsti nuolatinę maldą.

Susilaikyti nuo priešiškumo -

Švęsti nesipriešinimą.

Susilaikyti nuo nuoskaugų ir kartėlio -

Švęsti atleidimą.

Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi -

Švęsti gailestį kitiems.

Susilaikyti nuo asmeninio teisumo -

Švęsti visuotinę tiesą.

Susilaikyti nuo baimės -

Švęsti viltį.

 Susilaikyti nuo mieguistumo -

Švęsti entuziazmą.

Susilaikyti nuo įtarumo -

Laikytis tiesos.

Susilaikyti nuo minčių, kurios silpnina -

Džiaugtis pažadais, kurie įkvepia.

Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių -

Švęsti giedrią saulę.

Susilaikyti nuo tuščių plepalų -

Švęsti tikslingą tylą.

Susilaikyti nuo slegiančių problemų -

Švęsti stiprinančią maldą.

Į puslapį VYDIJA