Paskaitų sąrašas

Sąjūdžio Sekmadieninėje lietuvių kultūros mokykloje; Lietuvių tautinės kultūros centre; Kauno tautinės kultūros centre

 

eil. nr.  

Autoriai

 

Temos

Datos
  1988/1990
       
  Algirdas Patackas

"Baltų religija". "Rasa ir kitos kalendorinės šventės". "Baltai ir Indoeuropa". Ciklas "Lietuvos priešistorija, baltų protėvynė". "Saulės grąžos - Kalėdų papročiai lietuvių tikėjimuose"
 

1988-1989
  Vacys Milius

"Lietuvių valstiečių maistas"

 
  Algirdas Saudargas

Ciklas "Senasis Testamentas". Šventasis Raštas kultūrų kryžkelėje ."Senasis Testamentas";

1988-1989
  Aleksandras Žarskus

"Virsmo samprata baltų kultūroje". "Lietuviškų vestuvių ciklas" (5 paskaitos). "Užgavėnės". "Krikštynos baltų kultūroje". "Mirties virsmas baltų kultūroje" (3 pask.).

Ciklas "Rėdos ratas ir mes". "Baltlškoji-lietuviškoji tema Vydūno kūryboje". "Ašainės sąmonės žmogus" (Solovjovas,Vydūnas, Maceina) . "Žmogus ir žmona - du spinduliai vienos žvaigždės". "Žmogus ir tautinė kultūra". "Liaudies daina ir lietuvio sielos išraiška". "Žmogaus amžius ir kalendorinės šventės", "Mitologija ir virsmas baltų kultūroje". "Vestuvinis virsmas" Ciklas "Šeimos etika". "Draugystė, menas mylėti". "Asmenybės vidaus pasaulis". "Žmogus ir tautinė kultūra".
 

1988-1989

 

 

 

1990-1991

  Aušra Kargaudienė

 Ciklas “Lietuvių tautinių drabužių savitumas". "Žemaitiško nuometėlio tyrinėjimas". Mūsų protėvių pasaulėžvalgos atspindžiai nuometėliuose. "Lietuvių tautiniai drabužiai. Prijuostės", "Juostos istorija", "Verba šventė, verbos - liaudies menas", "Etnografiniai
papuošalai", "Jurginės ir Šv. Jurgis lietuvių tikėjime ir kūryboje", " Lietuvių tautiniai drabužiai. Marškiniai", "Siuvinėjimai" "Tautiniai drabužiai papročiuose ir apeigose". "Lietuvių ornamentikos ištakos".

"Tautinių drabužių (kostiumo) istorijos ištakos" "Regioniniai moteriško tautinio kostiumo savitumai". "Vyriško tautinio kostiumo savitumas"

1988-1989

 

 

1991-1992

  Gintaras Dručkus

Ciklas „Lietuvos istorija“. "Baltų gentys ir jų jungimasis" "Lietuvos valstybės susidarymas. Mindaugo Lietuva" "Lietuvių kovos už savarankiškumą XIII-
-XIV a.a.“ "Žygimanto Augusto Lietuva" „Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas". Ciklas "Vytauto Didžiojo karūnavimas"

1989-1991
  Jurgis Oksas

"Kauno istorija" ."Šiandienos geopolitikos uždaviniai"

1990?
  Libertas Klimka

Ciklas "Baltų kosmologija". "Baltų kalendorius. „Liaudies ornamentų semantika“. „Juostų ir audinių raštai". "Lietuviškieji žvaigždynai ir horoskopai". "Astronomijos ir astrologijos istorija Lietuvoje". "Astronominis ir lietuviškasis pavasaris".

"Lietuviškieji matai ir saikai", Ciklas "Laikas ir erdvė senovės lietuvių pasaulėžiūroje"

Archainių simbolių esmė baltų ornamentikoje ir pasaulėžiūroje.

1990

 

1990-1991

  Bronislava Kerbelytė

„Pasakos nepaseno“. „Pasakos semantika“. Ciklas „Žmogus ir sakmės“

 
  Eglė Plioplienė

„Stebuklinės lietuvių pasakos – tautos šventraštis“

 
  Albinas Kurtinaitis

Tautosakotyra. "Eglė - Žalčių karalienė" "Siuntė mane motinėlė", "Mūsų pasakos - kas tai? "Senis Kaulius geležiniame kalne". "Eglė Žalčių karalienė ir Pradžios knyga“

 
  Ginas Žiemys

"Baltų astrologija" „Užmiršti Veneros stebėjimai
 

 
  Vidmantas Povilionis

 „Vilnijos krašto aktualijos“

 
  V. Mačiekus

„Bendruomenė ir teisė. Baudžiamoji teisė. Lietuvių paprotinė prievartinė teisė“. „Pirkimas, pardavimas, mainai“

 
  Romualdas Apanavičius

Ciklas „Baltai, finai ir slavai. Jų etnoinstrumentai“. „Lietuviškų pavardžių susidarymas“. „Nauji ir tradiciniai žmogaus pažinimo aspektai“

 
  Stasys Šimaitis

„Žmogaus organizmo sistemos ir Dieviškasis santykis“

 
  Jonas Trinkūnas

"Baltų dorovinės tradicijos". "Senoji lietuvių religija"

 
  Virginijus Rudzinskas

Ciklas "Šeimos etika". "Natūralus šeimos planavimas". "Šeimos centrų atsiradimas ir jų darbai", "Gimdymas ne liga, bet dėsnis"

 
  Birutė Obelenienė

"Gyvybė ir meilė"

 
  D. Rimdeikienė

"Čiurlionio meno kolekcija"

 
  E. Gedutienė

"M. Valančiau veikla ir asmenybė"

 
  Alfredas Bumblauskas

"Stalinizmas ir regioninės Lietuvos samprata"

 
  Vytautas Naraškevičius

"Vydūniškoji filosofija. Mistika ir kas toliau?"

 
  Vaidotas Stulga

"Liaudies dainos ir instrumentai"

 
  Vytautas Rimša

"Ar baltai turėjo raštą?"

 
  Ričardas Mikutavičius

"Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinis medis ir šakos"

 
  V. Spitrys

"Kaunas istorinėse datose"

 
  Aleksandras Žarskus

"Kalėdinis virsmas baltų kultūroje ir krikščionybė"

 
  A. Butkus

Ciklas "Lietuvių kalbos kultūra"

 
  S. Bartusevičius

"Šv. Raštas žmogaus dvasinio gyvenimo šaltinis"

 
  A. Kajackas

"Katalikų Bažnyčios istorija Lietuvoje"

 
  Eimaitytė

"Margučiai  ir jų simboliai"

 
  Vytautas Juraška

"Makro ir mikro pasaulis"

 
       
       
       
  1990/1991

 

Pastaba: žemiau išvardintų paskaitų garso įrašus galima įsigyti

 

1, 2 Petras Plumpa

“Išlaisvinkime dvasią” I, II d.

1990
3 Petras Plumpa

“Etika”

1991
3a Petras Plumpa

“Krikščioniškoji etika”

1991
       

1992/1994

4,5,6 Ramunė Jurkuvienė

"Šeimos etika" - 3 paskaitos

1992.01.12,19,26
7 Aleksandras Žarskus

“Įvadas į etikos kursą”

1992.09.26
8 Aleksandras Žarskus

“Tikybų ir pasaulėžiūrų įvairovė”

1992.10.02
       
1993/1994

9 Aleksandras Žarskus

“Lietuvių šeimos gyvenimo papročiai. Kalendorinės šventės. Įvadas į virsmą”

1993.10.03
20,21 Aleksandras Žarskus

“Vestuvės” I, II d.

1993.10.10,17
22 Aleksandras Žarskus

“Gimtuvės ir krikštynos”

1993.10.24
23 Aleksandras Žarskus

“Mirties virsmas”

1993.10.31
24 Aleksandras Žarskus

“Gimties virsmas - sielos auksavimas”

1993.11.28
25 Aleksandras Žarskus

“Gimties virsmas -gimimas”

1993.12.05
26 Aleksandras Žarskus

“Kūdikystė”

1993.12.12
27 Aleksandras Žarskus

“Vaikystė ir paauglystė”

1994.01.30
28 Aleksandras Žarskus

“Iš vaikystės į paauglystę”

1994.02.06
29 Petras Plumpa

“Krikščioniškoji etika”

1994.01.09
30,31,32 Žilvinas Šiugžda

“Magai. Regėtojai. Ekstrasenai” I, II, III d.

1994.01.16,30
34 Virgilijus Rudzinskas

“Gimimas prieš gimimą”

1993.02.19
35 Birutė Obelenienė

“Kai kas nauja apie meilę”

1994.02.13
36 Jonas Misevičius

“Baltų protėvynė”

1993.12.12
37 Jonas Misevičius

“Savitumai ir bendrumai skandinavų ir baltų kultūrose”

1994.04.17
38,39,40 Aleksandras Žarskus

“Lyčių misterija” I, II, III d.

1994.04.26-5.09
41 Aleksandras Žarskus

““Naujojo Amžiaus” samprata”

1994.05.08
42 Lilija Talmantienė

“Naujasis Amžius”

1994.05.15
43 Aleksandras Žarskus

Etikos kursų aptarimas

1994.05.17
44, 45, 46 Nijolė Liobikienė

“Šeimos vystymosi pagrindai” I, II, III d.

1994.04.10,17,24
47 Aleksandras Žarskus

“Žmogaus vidinis pasaulis”

1994.02.27
48 Aleksandras Žarskus

“Psichosintezės pagrindai"

1994.03.06
50 Aleksandras Žarskus

“Psichosintezės metodika”

1994.03.13
51,52 Aleksandras Žarskus

“Psichosintezė” I, II d.

1994.03.20,27
       
1994/1995

53 Vytautas Kapačiauskas

“Žmogus ir aplinka”

1994.10.
54 Aleksandras Žarskus

“Žmonijos ir šeimos gyvybiniai ryšiai”

1994.10.09
55 Aleksandras Žarskus

“Ligos priežasčių šalinimas”

1994.10.16
56 Aleksandras Žarskus

“Ryšiai su mirusiais ir kančios prasmė”

1994.10.23
57 Zita Vasiliauskaitė

“Psichologinis vaiko vystymasis”

1994.11.20
58,59 Nijolė Liobikienė

"Šeimos etika"

1994.11.06,13
60,61 Jadvyga Musteikienė

“Bioenergetiniai tarpusavio santykių aspektai” I, II d.

1994.11. 20, 12.20
62,63 Aleksandras Žarskus

“Tarpusavio santykių sąveikos principai” I, II d.

1994.11.27,12..04
64 Aleksandras Žarskus

“Sąveikavimas su praeitimi arba dvasinis sveikimas”

1994.12.11
65 Aleksandras Žarskus

“Dvasinis sveikimas” II d. + “Psichosintezė” I d.

1995.01.08
66 Aleksandras Žarskus

“Psichosintezė” II d.

1995.01.15
67 Aleksandras Žarskus

“Psichosintezės metodika”

1995.01.22
68 Aleksandras Žarskus

“Asmens psichosintezė”

1995.01.29
69 Aleksandras Žarskus

“Simboliai - intuicijos ir atradimo šaltiniai”

1995.02.05
70,71 Aleksandras Žarskus

“Priešybių sintezė” I, II d.

1995.02.12, 02.19
72 Aleksandras Žarskus

“Transpersonalinė psichologija: vidinio žmogaus pasaulio žemėlapis”

1995.02. 26
73,74,75 Renaldas Puronas

“Sąmoningumas ir skaista tarpusavio santykiuose” I, II, III d.

1995.02. 26, 03.05
76 Aleksandras Žarskus

“Užasmeninė psichologija: atviros sąmonės būsenos”

1995.03.05
77 Aleksandras Žarskus

“Gyvybiniai ryšiai”

1995.03.19
78 Aleksandras Žarskus

“Dvasinis nėštumas”

1995.03.26
79 Kęstutis Genys

Susitikimas su poetu

80 Aleksandras Žarskus

“Pasaka vaiko pasaulyje”

1995.04.02
81 Aleksandras Žarskus

“Gyvybės medžio žaizdos”

1995.04.09
82 Aleksandras Žarskus

“Gyvybės medžio žaizdų gydymas”

1995.04.23
83 Aleksandras Žarskus

“Tarpusavio santykių krizės”

1995.04.30
84 Aleksandras Žarskus

“Žmonijos paveldas ir didysis pažadas”

1995.05.07
       
1995/1996

85 Aleksandras Žarskus

“Sanogeninis ir patogeninis mąstymas”

1995.09.22
86,87 Aleksandras Žarskus

“Prisirišimas ir Dievo pavydas” I, II d.

1995.09.29, 10.08
88 Aleksandras Žarskus

“Pasaulėtvarkos principai. Religijos ir mokslo santykis”

1995.10.15
89 Aleksandras Žarskus

“Kelionė iš liūdesio arba ateities keitimas”

1995.10.22
90 Aleksandras Žarskus

“Vėlinės ir išėjimas Anapus”

1995.10.29
91 Aleksandras Žarskus

“Sielos skaistinimas arba kančios prasmė”

1995.11.05
92 Aleksandras Žarskus

“Įvykio priėmimas arba susitaikymas”

1995.11.12
93 Aleksandras Žarskus

“Didžiosios skyrybos”, I d.

1995.11.19
94 Jonas Misevičius

“Kalėdos: senieji ir naujieji papročiai”

1995.11.26
95 Aleksandras Žarskus

“Didžioji misterija: lyčių filosofija ir ontologija”

1995.12.03
96 Aleksandras Žarskus

“Lyčių metafizika”

1995.12.10
97 Aleksandras Žarskus

“Vyriškumas ir moteriškumas. Lyčių paskirtis”

1995.12.17
98 Aleksandras Žarskus

“Malonumai ir džiaugsmai”

1996.01.07
99 Algirdas Patackas

1996.01.14
100 Aleksandras Žarskus

“Didžiosios skyrybos”, II d.

1996.01.21
101 Aleksandras Žarskus

“Skirtingų lyčių sąveika”

1996.01.28
102 Aleksandras Žarskus

“Santuoka ir santuokos sakramentas”

1996.02.04
103,104 Aleksandras Žarskus

“Savastis ir transcendentinė funkcija” I, II d.

1996.02.11, 02.18
105 Aleksandras Žarskus

“Gyvybės pradžia: didysis žmonijos paveldas”

1996.02.25
106 Aleksandras Žarskus

“Gimdų slinktis”

1996.03.03
107 Aleksandras Žarskus

“Stresas ir mokymasis”

1996.03.10
108 Aleksandras Žarskus

“Klaidos , kurios susikaupia gimdymo metu”

1996.03.17
109 Aleksandras Žarskus

“Ryšių nutraukimas”

1996.03.24
110 Aleksandras Žarskus

“Atgailos teologija”

1996.03.31
111,112 Aleksandras Žarskus

“Gimdos kūrimas arba kokia turėtų būti motina” I, II d.

1996.04.07, 14
113,114 Aleksandras Žarskus

“Ankstyvoji vaikystė” I, II d.

1996.04.28, 05.05
       
1996/1997

115 Aleksandras Žarskus

Mokslo metų pradžia

1996.09.29
116 Aleksandras Žarskus

“Senieji papročiai ir dabartis”

1996.10.06
117 Jonas Misevičius

“Žmogus ir tėvynė. Baltų protėvynė”

1996.10.13
118 Jonas Misevičius

“Baltai ir indoeuropiečiai. Slavai ir baltai.”

1996.10.20
119 Aleksandras Žarskus

“Ilgės ir Vėlinės”

1996.11.03
120 Jonas Misevičius

“Lietuvių kultūros matristiškumas”

1996.11.10
121 Aleksandras Žarskus

“Kultūra ir civilizacija”

1996.11.17
122 Algirdas Patackas

“Senoji baltų religija”

1996.11.24
123 Jonas Misevičius

“Baltų pasaulėjauta ir virsmo samprata”

1996.12.01
124 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimo ratas ir žmogaus amžius”

1996.12.08
125 Jonas Misevičius

“Kalėdinis laikotarpis”

1996.12.15
126 Aleksandras Žarskus

“Įvadas į vestuvinį virsmą”

1996.12.22
127 Aleksandras Žarskus

“Piršlybos ir pirmoji vestuvių dalis”

1997.01.05
128 Aleksandras Žarskus

“Vestuvės ir rūtų vainikas”

1997.01.12
129 Jonas Misevičius

“Vestuvinio virsmo kulminacija”

1997.01.19
130 Milda Šiugždienė

“Į save”

1997.01.25
131 Jonas Misevičius

“Pirmosios nakties išbandymai”

1997.01.26
132 Aleksandras Žarskus

“Nuotakos žadinimas ir anavimas”

1997.02.02
133 Milda Šiugždienė

“Į save”

1997.02.08
134 Aleksandras Žarskus

“Užgavėnės ir gavėnia”

1997.02.09
135 Jonas Misevičius

“Vestuvinio virsmo grasa”

1997.02.16
136 Jonas Misevičius

“Įvadas į mirties virsmą”

1997.02.23
137 Aleksandras Žarskus

“Pasiruošimas mirčiai. Marinimas”

1997.03.02
138 Jonas Misevičius

“Lydėtuvės ir mirusiųjų paminėjimai”

1997.03.09
139 Jonas Misevičius

“Mirties virsmo grasa”

1997.03.16
140 Aleksandras Žarskus

“Velykinis laikotarpis”

1997.03.23
141 Aleksandras Žarskus

“Nėštumas ir gimimas”

1997.04.20
142 Aleksandras Žarskus

“Įvadas į gimties virsmą”

1997.04.13
143 Algirdas Patackas ir Vaidotas Žukas

“Naujoji banga - moralinio atgimimo sąjūdis ir prezidentinė idėja”

1997.04.06
144 Aleksandras Žarskus

“Krikštynos ir kūdikystė”

1997.04.27
145 Jonas Misevičius

“Gimties virsmo grasa”

1997.05.04
146 Aleksandras Žarskus

“Rasos šventė”

1997.05.11
       
1997/1998

147 Aleksandras Žarskus

“Kalno pamokslas ir Kristaus palaiminimai”

1997.10.05
148 Aleksandras Žarskus

“Palaiminti dvasios beturčiai, nes jų yra dangaus karalystė”

1997.10.12
149,150 Aleksandras Žarskus

“Palaiminti romieji, nes jie bus paguosti” I, II d.

1997.10.19, 10.26
151 Aleksandras Žarskus

“Ilgės ir Vėlinės”

1997.11.02
152 Aleksandras Žarskus

”Dvasios neturtas ir savikontrolės problema”

1997.11.09
153 Aleksandras Žarskus

“Savikontrolė ir dzenas”

1997.11.16
154 Aleksandras Žarskus

“Intelektas, intuityvumas ir nerimas”

1997.11.23
155,156 Aleksandras Žarskus

“Atiduok viską Marijai” I, II d.

1997.11.30, 12.07
157 Aleksandras Žarskus

“Turėti arba būti” I d.

1997.12.14
158 Jonas Misevičius

“Kalėdos - šviesa ir džiaugsmas”

1997.12.21
159 Aleksandras Žarskus

“Apie angelus”

1998.01.11
160 Aleksandras Žarskus

“Turėti arba būti” II d.

1998.01.18
161 Aleksandras Žarskus

“Romieji paveldės žemę”

1998.01.25
162 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Pirmoji buveinė”

1998.02.01
163 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Antroji buveinė”

1998.02.08
164 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Trečioji buveinė”

1998.02.15
165 Jadvyga Musteikienė

“Paskaita – susitikimas su bioenergetike”

1998.02.22
166 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Ketvirtoji buveinė” Id.

1998.03.01
167 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Ketvirtoji buveinė” IId.

1998.03.08
168 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Penktoji buveinė" Id.

1998.03.15
169 Aleksandras Žarskus

“Vydūno šviesa tebešviečia”

1998.03.22
170 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Penktoji buveinė" IId.

1998.03.29
171

“Didžioji piramidė Biblijos šviesoje" I d., II d.

1998.03.30
173 Jonas Misevičius

"Senojo ir Naujojo Testamentų sandūroje"

1998.04.05
174 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Šeštoji buveinė" I d.

1998.04.19
175 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Šeštoji buveinė" II d.

1998.04.26
176 Aleksandras Žarskus

“Šv. Teresės Avilietės ‘Vidinė pilis’. Septintoji buveinė"

1998.05.03
       
1998/1999

177 Aleksandras Žarskus

“Įstatymo ir asmeninės laisvės prieštara"

1998.09.27
178

Kauno Lietuvių tautinės kultūros centro Sekmadieninės mokyklos dešimtmečio minėjimas

1998.10.04
179 Aleksandras Žarskus

“Kraujo gimininių ryšių perkeitimas arba dvasinės šeimos linkui"

1998.10.11
180 Aleksandras Žarskus

“Sąmoningumas: asmenybės ir minios prieštara"

1998.10.18
181 Jonas Misevičius

"Senojo ir Naujojo Testamentų sandūroje"

1998.04.05
182 Aleksandras Žarskus

“Individuacija. Pagrindiniai dvasinio augimo bruožai"

1998.10.25
183 Jonas Misevičius

"Vėlinės. Mirties priėmimas"

1998.11.08
184 Aleksandras Žarskus

“Individuacija. Pirmieji sąmonės pasireiškimai arba 'kvietimas į kelionę'"

1998.11.15
185 Aleksandras Žarskus

“Individuacija. Šešėlio suvokimas ir jo integracija"

1998.11.29
186 Aleksandras Žarskus

“Anima - moteris viduje"

1998.12.06
187 Aleksandras Žarskus

“Animus - vyras viduje"

1998.12.13
188 Aleksandras Žarskus

“Kalėdų šviesa"

1998.12.20
189 Aleksandras Žarskus

“Persona - socialinis savasties aspektas" I d.

1999.01.10
190 Aleksandras Žarskus

“Persona - socialinis savasties aspektas" II d.

1999.01.17
191 Aleksandras Žarskus

“Savastis arba amžinasis kūdikis" II d.

1999.01.31
192 Aleksandras Žarskus

”Žmogaus energopsichinė struktūra” I d.

1999.02.07
193 Aleksandras Žarskus

”Gavėnios tamsa ir Prisikėlimo šviesa”.

1999.02.14
194 Aleksandras Žarskus

”Žmogaus energopsichinė struktūra” II d.

1999.02.28
195 Jonas Misevičius

”Prisikėlimas Senojo ir Naujojo Testamentų šviesoje”

1999.03.07
196 Aleksandras Žarskus

”Energopsichinės struktūros vystymasis nuo gimimo iki senatvės”

1999.03.14
197 Aleksandras Žarskus

”Minties formos ir energijų blokai”

1999.03.21
198 Aleksandras Žarskus

”Pagrindinės charakterių struktūros”

1999.03.28
199 Aleksandras Žarskus

”Šizoidinė charakterio struktūra”

1999.04.11
200 Aleksandras Žarskus

”Oralinė charakterio struktūra”

1999.04.18
201 Aleksandras Žarskus

”Psichopatinė charakterio struktūra”

1999.04.25
202 Aleksandras Žarskus

”Motinos rankos”

1999.05.02
203 Aleksandras Žarskus

” 2000-jų metų kryžkelė. Kur ji mus veda?”

1999.05.09
       
1999/2000

204 Aleksandras Žarskus

“Įvadas į pakaitų ciklą - 'Egzistencinė nuodėmės samprata'"

1999.09.05
205 Aleksandras Žarskus

“Apie Dievo meilę"

1999.09.12
206 Aleksandras Žarskus

“Įstatymo etika"

1999.09.19
207 Aleksandras Žarskus

“Evangelinė etika"

1999.09.26
208 Aleksandras Žarskus

“Kūrybinė etika"

1999.10.03
209 Aleksandras Žarskus

“Apie dvigubą žmogaus atskyrimą"

1999.10.10
210 Aleksandras Žarskus

“Šventosios Dvasios veikimas"

1999.10.17
211 Aleksandras Žarskus

“Nauja dvasia krikščionybėje"

1999.10.24
212 Aleksandras Žarskus

“Ilgės, Vėlinės"

1999.10.31
213 Aleksandras Žarskus

“Kliūtys, trukdančios Šventosios Dvasios veikimui"

1999.11.07
214 Aleksandras Žarskus

“Vidinis išgijimas" I d.

1999.11.14
215 Aleksandras Žarskus

“Vidinis išgijimas" II d.

1999.11.21
216 Aleksandras Žarskus

“Vidinis išgijimas" III d.

1999.11.28
217 Aleksandras Žarskus

“Esame Dievo nuosavybė"

1999.12.05
218 Aleksandras Žarskus

“Sinergetinis pasaulio vaizdas I d."

1999.12.12
219 Aleksandras Žarskus

“Sinergetinis pasaulio vaizdas II d."

1999.12.19
220 Aleksandras Žarskus

“Kalba ir pasaulėvaizdis: žodžiai prieštaros"

2000.01.09
221 Aleksandras Žarskus

“Gėrio ir blogio sinergija I d."

2000.01.16
222 Aleksandras Žarskus

“Gėrio ir blogio sinergija II d."

2000.01.23
223 Aleksandras Žarskus

“Egzistencinė Dievo samprata I d."

2000.01.30
224 Albina Žiupsnytė

Svečių valanda

2000.01.30
225 Aleksandras Žarskus

“Tvarkos ir chaoso sinergija"

2000.02.06
226 Aleksandras Žarskus

“Mitologizacija: esmės ir formos ryšys."

2000.02.13
227 Aleksandras Žarskus

“Egzistencinė Dievo samprata II d. Žvilgsnis į ateitį"

2000.02.20
228 Aleksandras Žarskus

“Dievo karalystė jumyse"

2000.02.27
229 Aleksandras Žarskus

“Tapatumas: kas esu aš."

2000.03.05
230 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės spektras"

2000.03.12
231 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės spektro lygiai ir terapijos formos"

2000.03.19
232 Aleksandras Žarskus

“Pusė to, kas yra"

2000.03.26
233 Aleksandras Žarskus

“Visata be skiriamųjų linijų"

2000.04.02
234 Aleksandras Žarskus

“Prabudimas ir suvokimas be ribų"

2000.04.09
235 Aleksandras Žarskus

“Beribiškumo akimirka I d."

2000.04.16
236 Aleksandras Žarskus

“Beribiškumo akimirka IId."

2000.04.30
237 Aleksandras Žarskus

“Vidinių sienų daugėjimo apžvalga"

2000.05.07
238 Aleksandras Žarskus

“Atsivėrimo pradžia: kaukės lygis"

2000.05.14
239 Bernadeta Vosyliūtė

Svečių valanda

2000.05.14
240 Aleksandras Žarskus

“Kaukės lygio terapija"

2000.05.21
241 Aleksandras Žarskus

“Iš kaukės - į viso organizmo lygį"

2000.05.28
       
2000/2001

242 Aleksandras Žarskus

“Tų, kurie auga, laukia amžinybė"

2000.09.03
243 Aleksandras Žarskus

“Viso organizmo arba kentauro lygis"

2000.09.10
244 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", I d. - Apie klausymąsi ir išgirdimą

2000.09.10
245 Aleksandras Žarskus

“Kūno ir sąmonės ryšys"

2000.09.17
246 Aleksandras Žarskus

“Užasmeniniai lygiai"

2000.09.24
247 Aleksandras Žarskus

“Aš pakeliui į transcendenciją"

2000.10.01
248 Aleksandras Žarskus

“Savęs ieškojimo tarpsniai"

2000.10.08
249 Aleksandras Žarskus

“Dešimt savęs ieškojimo tarpsnių "

2000.10.15
250 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", II d.

2000.10.15
251 Aleksandras Žarskus

“Visumos sąmonės lygis"

2000.10.22
252 Dainius Kepenis

Palangos sveikatos mokykla

2000.10.22
253 Aleksandras Žarskus

“Beribės sąmonės būsena"

2000.10.29
254 Aleksandras Žarskus

“Tai, kas buvo reikalinga, tampa kliūtimi"

2000.11.05
255 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", III d. - Apie meilę

2000.11.05
256 Jadvyga Musteikienė

"Į save ir link Tavęs"

2000.11.12
257 Aleksandras Žarskus

“Paprastas stebuklas"

2000.11.19
258

Rūta Šalaševičienė,
Antanas Šalaševičius

"Šeima ir Kristus"

2000.11.19
259 Aleksandras Žarskus

“Koks pasaulis galėtų būti"

2000.11.26
260 Aleksandras Žarskus

“Patirtis be fizinio kūno"

2000.12.03
261 Aleksandras Žarskus

“Laikinas išėjimas iš kūno"

2000.12.10
262 Aleksandras Žarskus

“Nefizinės egzistencijos dėsningumai"

2000.12.17
263

Rūta Šalaševičienė,
Antanas Šalaševičius

"Aš ir Kristus", I d

2000.12.17
264 Aleksandras Žarskus

“Nefizinės egzistencijos dėsningumai" II d.

2001.01.07
265 Aleksandras Žarskus

"Susitikimai su mirusiais"

2001.01.14
266 Albina Žiupsnytė

Knygos "Žvirgždės slėnis" pristatymas

2001.01.14
267 Aleksandras Žarskus

“Lytiškumas nefizinėje egzistencijoje"

2001.01.21
268 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", IV d.

2001.01.21
269 Aleksandras Žarskus

“Nefizinio pasaulio žemėlapiai"

2001.01.28
270 Edmundas Sasnauskas

"Pradžioje buvo Žodis

2001.01.28
271 Aleksandras Žarskus

"Krikščioniškoji kosmografija"

2001.02.04
272 Aleksandras Žarskus

“Budistų ir induistų kosmografija", I d.

2001.02.11
273 Jadvyga Musteikienė

"Į save", II d.

2001.02.11
274 Aleksandras Žarskus

“Budistų ir induistų kosmografija", II d.

2001.02.18
274-a Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", V d. - Apie santykį ir pokalbį

2001.02.25
275 Aleksandras Žarskus

“E.Svedenborgo dvasių pasaulio vaizdas"

2001.02.25
276 Aleksandras Žarskus

Nefizinio pasaulio vaizdas pagal R.Monro, I d.

2001.03.04
277

Rūta Šalaševičienė,
Antanas Šalaševičius

"Aš ir Kristus", II d.

2001.03.04
278 Aleksandras Žarskus

Nefizinio pasaulio vaizdas pagal R.Monro, II d.

2001.03.11
279 Violeta Vilbik

“Kančia ir neatlieptos meilės vaisingumas”

2001.03.11
280 Aleksandras Žarskus

Nefizinis arba antrasis žmogaus kūnas.

2001.03.18
281 Aleksandras Žarskus

Protas ir savastis.

2001.03.25
282 Aleksandras Žarskus

Žmogiškosios patirties mokykla Id.

2001.04.01
283 Aleksandras Žarskus

Žmogiškosios patirties mokykla IId.

2001.04.08
284 Aleksandras Žarskus

Išlikimo instinkto iškreipimai, Id.

2001.04.22
285 Aleksandras Žarskus

Išlikimo instinkto iškreipimai, IId.

2001.04.29
286 Aleksandras Žarskus

“Ekskursija - pamoka po žmogiškosios patirties mokyklą"

2001.05.06
287 Aleksandras Žarskus

“Racionalumo ir iracionalumo santykis"

2001.05.13
288 Aleksandras Žarskus

“Nauji pasaulėvokos kontūrai"

2001.05.20
289 Aleksandras Žarskus

“Savęs atradimas"

2001.05.27
       
2001/2002

290 Aleksandras Žarskus

“Sąveika su pasauliu ir nuolatinis mokymasis - sveikatos ir laimės šaltinis"

2001.09.02
291 Aleksandras Žarskus

“Kūno ir smegenų, judesio ir proto ryšys"

2001.09.09
292 Aleksandras Žarskus

“Neuronų tinklai - materialaus intelekto pagrindas"

2001.09.16
293 Aleksandras Žarskus

“Žmogaus juslės ir jų reikšmė mokymuisi"

2001.09.23
294 Aleksandras Žarskus

“Nuo žinių prie prasmės"

2001.09.30
295 Aleksandras Žarskus

“Integruojantys judesiai arba smegenų gimnastika"

2001.10.07
296 Aleksandras Žarskus

“Smegenų gimnastika. Streso šaltiniai"

2001.10.14
297 Aleksandras Žarskus

“Streso poveikis organizmui"

2001.10.21
298 Aleksandras Žarskus

“Psichologinis streso įveikimas"

2001.10.28
299 Aleksandras Žarskus

“Vėlinės: ilgesiu virstantis liūdesys"

2001.11.04
300 Aleksandras Žarskus

“Emocinis stresas ir sveikata"

2001.11.11
301 Aleksandras Žarskus

“Mokymosi stiliai pagal Polą Denisoną"

2001.11.18
302 Aleksandras Žarskus

“Adventas. Kalėdos"

2001.11.21
303 Aleksandras Žarskus

“Mokymasis panaudojant visus smegenis"

2001.11.25
304 Aleksandras Žarskus

“Naujų mokymo būdų beieškant"

2001.12.02
305 Aleksandras Žarskus

“Mokslo ir religijos sintezė"

2001.12.09
306 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", VI d. - Apie ilgesį ir dvasią

2001.12.09
307 Aleksandras Žarskus

“Mokslinio pasaulėvaizdžio vystymosi apžvalga"

2001.12.16
308 Aleksandras Žarskus

“Kalėdų šviesa: senieji papročiai ir krikščionybė"

2001.12.23
309 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", VII d. - Evangelija esamuoju laiku arba Evangelija - pasaka ar istorija

2001.12.23
310 Aleksandras Žarskus

“Informacinis barjeras ir ryšys su dvasiniu pasauliu"

2002.01.06
311 Aleksandras Žarskus

“Dvasinio pasaulio tikrumas ir jo neišvengiamumas"

2002.01.13
312 Aleksandras Žarskus

“Lietuviškos pasakos ir informacinis barjeras"

2002.01.20
313 Algirdas Patackas

“Lietuva ir NATO"

2002.01.20
314 Aleksandras Žarskus

“Papildomumo principas mokslo ir religijos sąveikoje"

2002.01.27
315 Sergejus Terioškinas

"Liaudies medicina, etninė kultūra ir parapsichologija" (rusų k.)

2002.01.27
316 Aleksandras Žarskus

“Pasaulėdaros lygiai teorinës fizikos požiūriu"

2002.02.03
317 Albina Žiupsnytė

"Ikonos - kas tai?", I d.

2002.02.03
318 Aleksandras Žarskus

“Informacijos nešėjai - torsioniniai laukai"

2002.02.10
319 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", VIII d. - Druska ir šviesa, tiesa ir šiluma

2002.02.10
320 Aleksandras Žarskus

“Formos efektas lietuvių ir kitose kultūrose", I d.

2002.02.17
321 Jonas Dainauskas

"Kas mes? Kokie mes?"

2002.02.17
322 Aleksandras Žarskus

“Formos efektas lietuvių ir kitose kultūrose", II d.

2002.02.24
323 Algirdas Patackas

"Islamas. Talibai ir talibanas"

2002.02.24
324 Aleksandras Žarskus

“Informacinės technologijos senose kultūrose ir dabar"

2002.03.03
325 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", IX d. - Sakramentai; krikštas

2002.03.03
326 Aleksandras Žarskus

“Informacijos prigimtis ir dvasinis pasaulis"

2002.03.10
327 Aleksandras Žarskus

“Sąmonė teorinės fizikos požiūriu"

2002.03.17
328 Aleksandras Žarskus

“Žmogus ir informaciniai laukai", I d.

2002.03.24
329 Albina Žiupsnytė

"Ikonos - kas tai?", II d.

2002.03.24
330 Aleksandras Žarskus

“Žmogus ir informaciniai laukai" II d.

2002.04.07
331 Aleksandras Žarskus

“Minčių ir kitų informacinių reiškinių išliekamasis poveikis"

2002.04.14
332 Aleksandras Žarskus

“Informacinis žmogaus pagrindas"; I d.

2002.04.21
333 Nerijus Čepulis OFM

"Atverskime Šventąjį Raštą", X d. - Vartai. Durys.

2002.04.21
334 Aleksandras Žarskus

“Informacinis žmogaus pagrindas"; II d.

2002.04.28
335 Aleksandras Žarskus

“Žmogus energo-informaciniame lauke: nuo įsikūnijimo įsčiose iki brandos"

2002.05.05
336 Aleksandras Žarskus

“Žmogus energo-informaciniame lauke: gyvenimo vidurio krizė, senatvė ir mirtis"

2002.05.12
337 Aleksandras Žarskus

“Nuo informacinės klaidos iki kūno susirgimo"

2002.05.19
338 Aleksandras Žarskus

“Ligų prasmė ir jų profilaktika"

2002.05.26
339 Algirdas Patackas

“Lietuva ir lietuviai: kas esame šiandien"

2002.05.26
       
2002/2003

340 Aleksandras Žarskus

“Posūkio taškas šiuolaikinėje kultūroje - nuo medžiagos sąmonės linkui"

2002.09.08
341 Aleksandras Žarskus

“Tikrovė - tai, kuo tikima. Įsitikinimų galia"

2002.09.15
342 Aleksandras Žarskus

“Antropologija ir psichologija. Žmogaus samprata įvairiose kultūrose"

2002.09.22
343 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąji Raštą", XI d. - Vynuogyno šeimininkas ir dangaus karalystė

2002.09.22
344 Aleksandras Žarskus

“Nuo R. Dekarto iki mokslinės psichologijos"

2002.09.29
345 Algirdas Patackas

“Tautos moralė ir rinkimai"

2002.09.29
346 Aleksandras Žarskus

“Pasąmonės atradimas"

2002.10.06
347 Aleksandras Žarskus

“Nuo asmeninės iki kolektyvinės pasąmonės"

2002.10.13
348 Aleksandras Žarskus

“Psichologinis savęs pažinimas. Biheviriorizmas"

2002.10.20
349 Banga Kulikauskaitė

“Gimties šventumas"

2002.10.27
350 Aleksandras Žarskus

“Humanistinė psichologija"

2002.10.27
351 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimo knyga"

2002.11.03
352 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimo prsmės terapija"

2002.11.10
353 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, I d."

2002.11.17
354 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąjį Raštą" XII d. - Talentai. Komunija ir komercija

2002.11.17
355 Aleksandras Žarskus

“Transpersonalinės psichologijos gimimas"

2002.11.24
356 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, II d."

2002.12.01
357 Aleksandras Žarskus

Seminaras "Vasarovidžio virsmas. Rasa. Kupolės"

2000.06.21
358 Jonas Vaiškūnas

Seminaras "Simbolika verpstėse ir Pasaulio medis"

2002.11.06
359 Aleksandras Žarskus

“Baprotystės išradimas"

2002.12.08
360 Liuda Blaveščiūnienė

“Eisenos ir įprastinių judesių įtaka ligų atsiradimui ir gydymui"

2002.12.08
361 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, III d."

2002.12.15
362 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąjį Raštą", XIII d. - Jūs esate pranašai...

2002.12.15
363 Aleksandras Žarskus

“Reinkarnacinė terapija"

2002.12.22
364 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, IV d."

2003.01.05
365 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės spektras, I d."

2003.01.12
366 Aleksandras Žarskus

“Merkinės piramidės reiškinys"

2003.01.19
367 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąjį Raštą", XIV d. - Pašaukimas

2003.01.19
368 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, V d."

2003.01.26
369 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės spektras, II d."

2003.02.02
370 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, VI d."

2003.02.09
371 Aleksandras Žarskus

“Prasmių praradimas ir energinės sąmonės krizė, I d."

2003.02.16
372 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąjį Raštą", XV d. - Liga. Tikėjimas. Gydymas

2003.02.16
373 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, VII d."

2003.02.23
374 Aleksandras Žarskus

“Prasmių praradimas ir energinės sąmonės krizė, II d."

2003.03.02
375 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, VIII d."

2003.03.09
376 Ona Gasparkienė

“Apie sveiką gyvenseną"

2003.03.09
377 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąjį Raštą", XVI d. - klausimai - atsakymai

2003.03.16
378 Aleksandras Žarskus

“Viduramžių žmogaus sąmonė, I d."

2003.03.23
379 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, IX d."

2003.03.30
380 Aleksandras Žarskus

“Viduramžių kultūros kategorijos: makrokosmosas ir mikrokosmosas", II d."

2003.04.06
381 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, X d."

2003.04.13
382 Aleksandras Žarskus

“Viduramžių kultûros kategorijos: teisë ir paproèiai", III d."

2003.04.27
383 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas tarp gyvenimų, XI d.", Esmė ir asmuo. Pamatinės religijų tiesos

2003.05.04
384 Aleksandras Žarskus

“Viduramžių kultūros kategorijos: teisė ir papročiai", IV d."

2003.05.11
385 Aleksandras Žarskus

“Transpersonaliniai reiškiniai”

2003.05.18
386 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąjį Raštą", XVII d. – Kapas ir prisikėlimas. Praeitis ir vidinės Velykos

2003.05.18
387 Aleksandras Žarskus

“Vidinė Anastasija - prisikėlimas”

2003.05.25
       
2003/2004

388 Aleksandras Žarskus

“Dvasiai nėra programų”

2003.09.07
389 Aleksandras Žarskus

“Ryšiai. Dermės išmintis”

2003.09.14
390 Aleksandras Žarskus

“Sąveika - pagrindinis gyvybės ir protavimo principas”

2003.09.21
391 Edmundas Sasnauskas

“Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus”

2003.09.28
392 Aleksandras Žarskus

“Gyvenimas - kupina atradimų kelionė. Gimdų slinktis”

2003.09.28
393 Aleksandras Žarskus

“Troškimas pažinti. Stresas ir mokymasis”

2003.10.05
394 Rita Banienė

“Sapnai. Jų prigimtis ir reikšmė mūsų gyvenime”

2003.10.05
395 Aleksandras Žarskus

“Nuolankumas - menas būti atviram”

2003.10.12
396 Aleksandras Žarskus

“Troškimas būti mylimu”

2003.10.19
397 Aleksandras Žarskus

“Laikas prieš mums ateinant į pasaulį”

2003.10.26
398 Aleksandras Žarskus

“Nepažįstama bendrakeleivė”

2003.11.02
399 Aleksandras Žarskus

“Sunkumų dovanos”

2003.11.09
400 Tomas Girdzijauskas

“Įspūdžiai iš Šventojo Rašto tėvynės”

2003.11.09
401 Aleksandras Žarskus

“Pasitraukimo iš puotos išmintis”

2003.11.16
402 Aleksandras Žarskus

“Prieglobsčio architektūra ir formos”

2003.11.23
403 Rita Banienė

“Sapnų simbolika ir jų interpretacija”

2003.11.23
404 Aleksandras Žarskus

“Begalybės poreikis”

2003.11.30
405 Aleksandras Žarskus

“Jumoras ir pripažinimas”

2003.12.06
406 Aleksandras Žarskus

“Gyvybės principas - tarnavimas ir auka, I d.”

2003.12.13
407 Rita Banienė

“Sąmoningas sapnavimas”

2003.12.13
408 Aleksandras Žarskus

“Gyvybės principas - tarnavimas ir auka, II d.”

2003.12.20
409 Angelė Rudžianskaitė

“Gyventi su negalia”

2003.12.20
410 Aleksandras Žarskus

“Daugiamatė medicina”

2004.01.03
411 Aleksandras Žarskus

“Žmogaus vardas - ilgesys”

2004.01.10
412 Aleksandras Žarskus

“Meilė minčiai, I d.”

2004.01.17
413 Jonas Dainauskas

“Vanduo ir jo įtaka žmogui”

2004.01.17
414 Aleksandras Žarskus

“Meilė minčiai, II d.”

2004.01.24
415 Algirdas Patackas

“Trečioji Lietuva - tarp 'runkelių' ir 'elito'”

2004.01.24
416 Aleksandras Žarskus

“Laisvės baimė”

2004.01.31
417 Aleksandras Žarskus

“Įsitikinimų nelaisvėje”

2004.02.07
418 Aleksandras Žarskus

“Vaiduoklių kambarys sieloje”

2004.02.14
419 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XVIII d.: 'Atsitiktinumas ir dėsnis. Dievas "nori ko nori"'”

2004.02.14
420 Aleksandras Žarskus

“Vardo galia ir pavojus”

2004.02.21
421 Aleksandras Žarskus

“Jei neatleidi - gyveni praeityje”

2004.02.28
422 Tomas Girdzijauskas

“Biblijos kodai”

2004.02.28
423 Aleksandras Žarskus

“Sveikatos filosofija, I d.: 'Liga - tavasis bendrakelionis'"”

2004.03.06
424 Jonas Dainauskas

“Naujos žinios apie žmogų”

2004.03.06
425 Aleksandras Žarskus

“Sveikatos filosofija, II d.: 'Iliuzijų žlugimas'"”

2004.03.13
426 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XIX d.: 'Kaukės ir gavėnia. Samarietė ir gyvasis vanduo"'”

2004.03.13
427 Aleksandras Žarskus

“Sveikatos filosofija, III d.: 'Liga ir nupuolimas'"”

2004.03.20
428 Rūta Šalaševičienė ir Antanas Šalaševičius

“Gavėnia ir tikėjimas"”

2004.03.20
429 Aleksandras Žarskus

“Sveikatos filosofija, IV d.: 'Ligos ir sveikatos sąveika'"”

2004.03.27
430 Dalia Urbanavičienė

“Apeiginė choreografija. Persirengėliai"”

2004.04.02
431 Aleksandras Žarskus

“Sveikatos filosofija, V d.: 'Infekcija kaip konflikto išraiška'"”

2004.04.03
432 Tomas Girdzijauskas

“Penki žmogaus ir pasaulio lygiai Kabaloje"”

2004.04.03
433 Aleksandras Žarskus

“Sveikatos filosofija, VI d.: 'AIDS ir vėžys - sergančios meilės išraiška'"”

2004.04.17
434 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XX d.: 'Pascha ir "neviernas Tamošius"'”

2004.04.17
435 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės gydymas, I d.: 'Asmenybės ir visuomenės priešprieša'”

2004.04.24
436 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės gydymas, II d.: 'Sąmonės ir sveikatos ryšys'”

2004.05.01
437 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės gydymas, III d.: 'Pagalba savo sveikatai'”

2004.05.08
438 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės gydymas, IV d.: 'Pagalba savo sveikatai - tęsinys'”

2004.05.15
439 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXI d.: 'Atiduodama ramybė; pusiausvyra, darna ir santarvė; mirtis ir meilė'”

2004.05.15
440 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės gydymas, V d.: 'Ligos teikiamos privilegijos'”

2004.05.22
441 Tomas Girdzijauskas

“Kabala ir medicina”

2004.05.22
442 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės gydymas, VI d.: 'Psichologinis imunitetas'”

2004.05.29
       
2004/2005

443 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės gimimas - ištisa begalybė"

2004.09.04
444 Aleksandras Žarskus

“Atsimainymo slėpinys"

2004.09.11
445 Tomas Girdzijauskas

“Tomo evangelija”

2004.09.11
446 Aleksandras Žarskus

“Būti savimi", I d.

2004.09.18
447 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXII d.: 'Ekonomija, Meilė ir Mamona; ašaromis plaunamos kojos ir atleidimas'”

2004.09.18
448 Aleksandras Žarskus

“Būti savimi", II d.

2004.09.25
449 Algirdas Patackas

“Mokykimės iš istorijos"

2004.09.25
450 Aleksandras Žarskus

“Kodėl mes tokie pažeidžiami? Praradimo grožis"

2004.10.02
451 Aleksandras Žarskus

“Formos slėpinys. Radimasis"

2004.10.09
452 Aleksandras Žarskus

“Atminties išgydymas"

2004.10.16
453 Aleksandras Žarskus

“Mūsų giminystė su tamsa. Ilgos kančios pamokos"

2004.10.23
454 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXIII d.: 'Teisumas ir laisvė. Fariziejaus ir muitininko malda'”

2004.10.23
455 Aleksandras Žarskus

"Senatvė - antroji nekaltybė. Riba kviečia ją peržengti"

2004.10.30
456 Aleksandras Žarskus

“Sielos esmė - meilė"

2004.11.06
457 Tomas Girdzijauskas

“Ari arba rabi Lurija traktatas"

2004.11.06
458 Aleksandras Žarskus

“Malda - sielos pasakojimas"

2004.11.13
459 Edmundas Kirda

“Torsinės sąveikos. Sūkuriai ir sukimo poveikis"

2004.11.13
460 Aleksandras Žarskus

“Sveikatos ir ligos dialektika"

2004.11.20
461 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXIV d.: 'Meilė ir valdžia. Laisvė ir diktatūra. Kristus Karalius, visatos Valdovas'”

2004.11.20
462 Aleksandras Žarskus

“Liga ir jos požymiai"

2004.11.27
463 Edmundas Kirda

“Mąstymas ir holografinė, torsinė informacinė struktūra"

2004.11.27
464 Aleksandras Žarskus

“Medžiaginio pasaulio principai", I d.

2004.12.04
465 Tomas Girdzijauskas

“Apie širdį"

2004.12.04
466 Aleksandras Žarskus

“Medžiaginio pasaulio principai", II d.

2004.12.11
467 Gražina Povilionienė

“Įgulos bažnyčios ir Kauno tvirtovės istorija"

2004.12.11
468 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės ir pasąmonės santykis. Šešėlis"

2004.12.18
469 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXV d.: 'Nekaltas mergelės pradėjimas. Jėzaus gimimas. Emanuelis - Dievas-su-manimi'”

2004.12.18
470 Aleksandras Žarskus

“Gėrio ir blogio prieštara", I d.

2005.01.08
471 Tomas Girdzijauskas

“Apie liežuvį"

2005.01.08
472 Aleksandras Žarskus

“Gėrio ir blogio prieštara", II d.

2005.01.15
472a Edmundas Kirda

“Visata ir erdvėlaikis. Smegenys ir sąmonė"

2005.01.15
473 Aleksandras Žarskus

“Karma arba veikimas ir skaista"

2005.01.22
474 Aleksandras Žarskus

“Tikrovė ir iliuzija"

2005.01.29
475 Edmundas Kirda

“Širdies protas. Energetinės būtybės. Pakartojimų prasmė"

2005.01.29
476 Aleksandras Žarskus

“Ligos priežasčių ryškinimas"

2005.02.05
477 Tomas Girdzijauskas

“Telepatija Šventajame Rašte"

2005.02.05
478 Aleksandras Žarskus

“Temporalinė simptomo savybė"

2005.02.12
479 Edmundas Kirda

“Praktinis torsinių struktūrų pritaikymas - apsauga ir torsiniai generatoriai"

2005.02.12
480 Aleksandras Žarskus

“Analoginis ligos priežasčių ryškinimo metodas"

2005.02.19
481 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXVI d.: 'Gavėnios prasmė. Dvasiniai "kelio ženklai". Abraomas ir palaiminimai'”

2005.02.19
482 Aleksandras Žarskus

“Ligos eskalacijos pakopos"

2005.02.26
483 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Imuninė sistema, alergija"

2005.03.05
484 Tomas Girdzijauskas

“Sielos energija ir kalbos valdymas. Gyvenimo fazės"

2005.03.05
485 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Kvėpavimas ir astma"

2005.03.12
486 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Virškinimas ir dantys"

2005.03.19
487 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXVII d.: 'Verbos ir asilo kelionė į Jeruzalę. Našta ir atsakomybė'"

2005.03.19
488 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Skrandis ir žarnynas"

2005.04.02
489 Tomas Girdzijauskas

“Materijos iliuzoriškumas. Reinkarnacija"

2005.04.02
490 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Kasa, kepenys, tulžis, anoreksija"

2005.04.09
491 Edmundas Kirda

“Homeopatijos principas. Vandens atmintis"

2005.04.09
492 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Akys ir ausys"

2005.04.16
493 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXVIII d.: 'Apie gardą, avis ir ganytoją'"

2005.04.16
494 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Galvos skausmai. Migrena"

2005.04.23
495 Aleksandras Žarskus

“Apie meilę, seksą, moteriškumą, "

2005.04.30
496 Laimis Žmuida

“Ščetinino mokykla. 'Anasatsijos' klubas "

2005.04.30
497 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Oda"

2005.05.07
498 Tomas Girdzijauskas

"Sąvokų apžvalga: šviesa; reinkarnacija; gyvybės medis; vanduo; iniciacija"

2005.05.07
499 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Inkstai ir šlapimo pūslė"

2005.05.14
500 Edmundas Kirda

“Homeopatinių vaistų gamyba. Distancinis ir Su Džok gydymas. Torsinės technologijos Rusijoje"

2005.05.14
501 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Seksualumas ir nėštumas"

2005.05.21
502 Virginijus Kašinskas

“Nekrokulto simbolika"

2005.05.21
503 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Širdis ir kraujotaka"

2005.05.28
504 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXIX d.: 'Devintinės. Apie mėsos ir kraujo valgymą' '"

2005.05.28
       
2005/2006

505 Aleksandras Žarskus

“Žmogaus sąmonės pakopos ir mitybos lygiai"

2005.09.03
506 Aleksandras Žarskus

“Emocinė ir dvasinė mityba: religija ir saugumas"

2005.09.10
507 Edmundas Kirda

“Vaistai ir sveikata, torsiniai generatoriai ir gydymas"

2005.09.10
508 Aleksandras Žarskus

“Emocinė ir dvasinė mityba: dvasingumas ir malda"

2005.09.17
509 Tomas Girdzijauskas

"Dvi vienio dalys; taika namuose. Kabala ir Kristus. Toros spynos"

2005.09.17
510 Aleksandras Žarskus

“Prieštarų apjungimas arba dialektinis mąstymas"

2005.09.24
511 Virginijus Kašinskas

“Naivusis menas Žemaitijoje"

2005.09.24
512 Aleksandras Žarskus

“Emocinė ir dvasinė mityba: meilė nuo A iki Z", I d.

2005.10.01
513 Kazimieras Daugėla

“Sisteminiai asmenybės ryšiai šeimoje", I d.

2005.10.01
514 Aleksandras Žarskus

“Emocinė ir dvasinė mityba: meilė nuo A iki Z", II d.

2005.10.08
515 Kazimieras Daugėla

“Sisteminiai asmenybės ryšiai šeimoje", II d.

2005.10.08
516 Aleksandras Žarskus

“Emocinė ir dvasinė mityba: meilė nuo A iki Z", III d.

2005.10.15
517 Edmundas Kirda

“Iliuziniai vaistai. Iš(si)reguliavimas ir sureguliavimas"

2005.10.15
518 Aleksandras Žarskus

“Emocinė ir dvasinė mityba: santuokinė meilė"

2005.10.22
519 Tomas Girdzijauskas

"Traktatas ‘Švara’ ir menstruacinis ciklas. Apie tiesą. Dvasinio kūno kūrimas"

2005.10.22
520 Aleksandras Žarskus

“Vėlinių liūdesys ir ilgesys"

2005.10.29
521 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Judėjimo aparatas"

2005.11.05
522 Kazimieras Daugėla

“Sisteminiai asmenybės ryšiai šeimoje", III d.

2005.11.05
523 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Reumatas ir judesių sutrikimai"

2005.11.12
524 Rimantas Meškėnas, Laimė Kiškūnė, Rima Pociūtė

Knygos „Gimdymas ir gimimas: šiuolaikinės patirtys pribuvėjystės istorijos kontekste“ pristatymas

2005.11.12
525 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Nelaimingi atsitikimai ir nervų sistema"

2005.11.19
526 Tomas Girdzijauskas

"Išmintis - intuicija - protas. Ryšiai tarp sielų. Laikas ir amžino sugrįžimo dėsnis"

2005.11.19
527 Aleksandras Žarskus

“1. Adventas. Siela, Dvasia, religija. 2. Simptomų prasmės. Nuo nervingumo iki nervinio išsekimo. Meningitas"

2005.11.26
528 Edmundas Kirda

“Verbaliniai gydymo būdai: užkalbėjimai, maldos"

2005.11.26
529 Aleksandras Žarskus

“1. Apie sąžinę. 2. Neurologiniai simptomai"

2005.12.03
530 Aleksandras Žarskus

“Psichiniai simptomai"

2005.12.10
531 Tomas Girdzijauskas

"Dvasinis augimas pagal Pilypo evangeliją ir traktatą 'Tėvų pamokymai/"

2005.12.10
532 Aleksandras Žarskus

“Kalėdos: šviesa gimsta iš tamsos"

2005.12.17
533 Edmundas Kirda

“Anti-maldos: užkeikimai, prakeikimai, keiksmai. Prietarai. Žmogus virpesių dažnių juostoje"

2005.12.17
534 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Depresija, nemiga ir įvairios manijos"

2006.01.07
535 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Kaklas, gerklė ir skydliaukė"

2006.01.14
536 Edmundas Kirda

“Žmogus skirtinguose lygiuose, čakrose"

2006.01.14
537 Aleksandras Žarskus

“Senatvės problemos"

2006.01.21
538 Aušra Mačiulytė

“Lietuvių papročiai ir žmogaus gimimas"

2006.01.21
539 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Senatviniai simptomai"

2006.01.28
540 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Alchaimerio liga ir senatvinė silpnaprotystė"

2006.02.04
541 Tomas Girdzijauskas

"Piktas pradas, jo atpažinimas ir įveikimas"

2006.02.04
542 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Onkologiniai susirgimai; vėžys - mūsų tikrovės atspindys"

2006.02.11
543 Edmundas Kirda

“DNR ir kitos žmogaus struktūros"

2006.02.11
544 Aleksandras Žarskus

“Simptomų prasmės. Vėžys ir organizmo gynyba"

2006.02.18
545 Aušra Mačiulytė

“Ženklų reikšmės"

2006.02.18
546 Aleksandras Žarskus

“Vėžio problemos sprendimas"

2006.02.25
547 Aleksandras Žarskus

“Mokslinės teorijos ir tikrovė"

2006.03.04
548 Tomas Girdzijauskas

"Kristaus  žodžiai ir kelias. Vidinė ir išorinė jėga"

2006.03.04
549 Aleksandras Žarskus

“Mokslinės revoliucijos ir paradigmų keitimas"

2006.03.18
550 Edmundas Kirda

“DNR ir jos įtaka sąmonei"

2006.03.18
551 Aleksandras Žarskus

“Sąmoninga visata"

2006.03.25
552 Aleksandras Žarskus

“Tikrovės iliuzija"

2006.04.01
553 Virginijus Kašinskas

“Gyvoji mitologija. Sodžius", II d.

2006.04.01
554 Aleksandras Žarskus

“Matome tai, ko nėra, ir nematome to, kas yra"

2006.04.08
555 Aleksandras Žarskus

“Šviesos slėpinys"

2006.04.22
556 Algirdas Patackas

“Baltų protėvynė. Lietuvių kilmė ir išlikimas"

2006.04.22
557 Aleksandras Žarskus

“Sąmonės šviesa"

2006.04.29
558 Aušra Mačiulytė

“Apie burtus ir būrimą"

2006.04.29
559 Aleksandras Žarskus

“Sąmonė kaip Dievas. Dvasingumas"

2006.05.06
560 Jonas Misevičius

"Garsas, sąmonė, sveikata"

2006.05.06
561 Aleksandras Žarskus

“Mokslo ir religijos susitikimas, I d."

2006.05.13
562 Tomas Girdzijauskas

“Judo evangelija. Kristaus sąvoka"

2006.05.13
563 Aleksandras Žarskus

“Mokslo ir religijos susitikimas, II d."

2006.05.20
564 Edmundas Kirda

“Šventieji ir maniakai"

2006.05.20
565 Aleksandras Žarskus

“Apibendrinimai. Objektyvumo ir subjektyvumo dialektika"

2006.05.27
       
2006/2007

566 Aleksandras Žarskus

“Kartų konfliktas ir žmogaus vystymosi ryšys. Senųjų papročių prasmė"

2006.09.09
567 Aleksandras Žarskus

“Sistemos ir asmenybės konfliktas. Įstatymo ir laisvės prieštara"

2006.09.16
568 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXX d.: 'Kas yra krikščionis?' "

2006.09.16
569 Aleksandras Žarskus

“Prigimtiniai (kraujo) ir dvasiniai ryšiai. Antrasis gimimas"

2006.09.23
570 Tomas Girdzijauskas

"Gyvenimo treningo sistema, savo ateities modeliavimas"

2006.09.23
571 Aleksandras Žarskus

“B. Helingeris ir jo sisteminė psichoterapija. Siela ir aš"

2006.09.30
572 Virginijus Kašinskas

“Gyvoji mitologija. Koplytėlės"

2006.09.30
573 Aleksandras Žarskus

“Žmogus ir religija. Natūrali ir apreiškimo religija"

2006.10.07
574 Tomas Girdzijauskas

“Lietuvos ateities vizija. Vertybių hierarchija"

2006.10.07
575 Aleksandras Žarskus

“Apreiškimo religija ir psichoterapija. Asmeninė ir sistemos sąžinė"

2006.10.14
576 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXXI d.: 'Maldos esmė' "

2006.10.14
577 Aleksandras Žarskus

“Apie šeimos išdėstymą. Nesąmoningumas, pasąmoningumas ir sąmoningumas"

2006.10.21
578 Edmundas Kirda

“Baimė ir meilė"

2006.10.21
579 Aleksandras Žarskus

“Tarpusavio santykių pagrindas - mainai. Duoti ir imti"

2006.10.28
580 Algirdas Patackas

“Piligrimystė į Santjago de Compostella - kelionė per krikščioniškosios Europos istoriją"

2006.10.28
581 Aleksandras Žarskus

"Vėlinės ir mirtis. Tradicijos ir sąmoningas jų suvokimas"

2006.11.04
582 Aleksandras Žarskus

“Kaltė ir nekaltumas šeimos bei tarpusavio santykiuose"

2006.11.11
583 Vitalis Rumša

“Sveika gyvensena ir joga"

2006.11.11
584 Aleksandras Žarskus

“Apie dvasingumą kaip apie vidinį konfliktą, I d."

2006.11.18
585 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXXII d.: 'Tėve mūsų' "

2006.11.18
586 Aleksandras Žarskus

“Apie dvasingumą kaip apie vidinį konfliktą, II d."

2006.11.25
587 Aleksandras Žarskus

“Kalbos ir dvasingumo ryšys, I d."

2006.12.02
588 Tomas Girdzijauskas

“Kabalos ir Kristaus mokymo sąsajos"

2006.12.02
589 Aleksandras Žarskus

“Kalbos ir dvasingumo ryšys, II d."

2006.12.09
590 Aleksandras Žarskus

“Atleidimas - teisingumo ir meilės jungtis", I d.

2006.12.16
591 Aleksandras Žarskus

“Amžinojo sugrįžimo mitas. Kūčios. Kalėdos"

2006.12.23
592 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXXIIId.: 'Apie nekaltumą' "

2006.12.23
593 Aleksandras Žarskus

“Atleidimas - teisingumo ir meilės jungtis",  II d.

2007.01.06
594 Aleksandras Žarskus

“Apie skausmą tarpusavio santykiuose"

2007.01.20
595 Kazimieras Daugėla

“Asmeninis likimas ir giminės priklausomybė"

2007.01.20
596 Aleksandras Žarskus

“Sąžinės ir moralės ribos", I d.

2007.01.27
597 Virginijus Kašinskas

“Mažoji liaudies architektūra: koplytstulpiai"

2007.01.27
598 Aleksandras Žarskus

“Sąžinės ir moralės ribos", II d.

2007.02.03
599 Kazimieras Daugėla

“Vyras ir moteris: 'Aš esu tau' "

2007.02.03
600 Aleksandras Žarskus

“Meilės tvarka šeimoje"

2007.02.10
601 Aleksandras Žarskus

“Meilės tvarka giminėje"

2007.02.17
602 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXXIVd.: 'Apie meilę' "

2007.02.17
603 Aleksandras Žarskus

“Meilės tvarka tarp vyro ir moters", I d.

2007.02.24
604 Alfonsas Bulota

"Ar religinis fundamentalizmas – grėsmė valstybingumui?“

2007.02.24
605 Aleksandras Žarskus

“Meilės tvarka tarp vyro ir moters", II d.

2007.03.03
606 Kazimieras Daugėla

"Šeimos ryšiai"

2007.03.03
607 Aleksandras Žarskus

“Meilės tvarka tarp vyro ir moters", III d.

2007.03.10
608 Rimvydas Žiliukas

"Lietuva - tauta ir valstybė"

2007.03.10
609 Aleksandras Žarskus

“Meilės tvarka ir slėpiningoji visuma"

2007.03.17
610 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXXVd.: 'Išpažintis ir susitaikinimas' "

2007.03.17
611 Aleksandras Žarskus

“Vaikų atsiradimo tvarka"

2007.03.24
612 Aleksandras Žarskus

“Vaikų auklėjimo principai. Širdies ryšys"

2007.03.31
613 Algirdas Patackas

“Dvi Lietuvos"

2007.03.31
614 Aleksandras Žarskus

“Indigo vaikai. Sąveikos principas"

2007.04.14
615 Vitalis Rumša

“Joga - gyvenimas, o ne mokymas..."

2007.04.14
616 Aleksandras Žarskus

“Meilės tvarkos pažeidimai: skyrybos, įvaikinimas, išsiskyrusių šeimų vaikai, seksualinis piktnaudžiavimas"

2007.04.21
617 Nerijus Čepulis OFM

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXXVId.: 'Prisikėlimas ir gyvenimas prie Tiberiados ežero. Maitinimas' "

2007.04.21
618 Aleksandras Žarskus

“Gyvieji ir mirusieji bei jų ryšys"

2007.04.28
619 Skaidrius Kandratavičius ir Ramūnas Jaras

“Visuma. Kodėl mes kuriame?"

2007.04.28
620 Aleksandras Žarskus

“Mažasis tobulumo kelias ir aukštasis Aš"

2007.05.05
621 Rita Jasinskienė

“Įspūdžiai iš Indijos. Ajurveda"

2007.05.05
622 Aleksandras Žarskus

“„Apie sąmonę, žmogų ir tikrovę“ I d.

2007.05.12
623 Algirdas Patackas

“Islamas, talibanas, krikščionybė ir globalizmas"

2007.05.12
624 Aleksandras Žarskus

“Apie sąmonę, žmogų ir tikrovę“ II d.

2007.05.19
625 Nerijus Čepulis

“Atverskime Šventąjį Raštą, XXXVIId.: 'Apie Petrą, kuris gyvena kiekviename iš mūsų' "

2007.05.19
       
2007/2008

626 Aleksandras Žarskus

“Kūno branda ir sielos amžius"

2007.09.08
627 Aleksandras Žarskus

“Fizinis nemirtingumas: iliuzija ar tikrovė?"

2007.09.22
628 Romualdas Zubinas

"Lietuvių kalba lyg Nojaus laivas".  

2007.09.22
629 Aleksandras Žarskus

“Apie Dangaus Karalystės ieškojimą"

2007.09.29
630 Aleksandras Žarskus

“Apie blogio prigimtį. Laisvė ir blogis"

2007.10.06
631 Ramunė Jurkuvienė

“Kaip mes suprantame laisvę?"

2007.10.06
632 Aleksandras Žarskus

“Apie gyvąjį Tėvą ir gyvybės vietą"

2007.10.13
633 Aldona Endziulienė

Poezijos knyga “Adomo giesmės"

2007.10.13
634 Aleksandras Žarskus

“Apie išbandymą laisve"

2007.10.20
635 Danguolė Puzarauskienė

“Kitoks požiūris į sveikatą"

2007.10.20
636 Aleksandras Žarskus

“Apie paslėptus ir atvirus dalykus"

2007.10.27
637 Tomas Girdzijauskas

“Mokymosi stebuklas"

2007.10.27
638 Aleksandras Žarskus

“Vėlinės. Ko mirtis nepaliečia ir ką ji sunaikina"

2007.11.03
639 Algirdas Patackas

“Masonerijos kilmė; pasaulinis viešpatavimas; globalizacija"

2007.11.03
640 Aleksandras Žarskus

“Apie liūtą virstantį žmogumi ir žmogų virstantį liūtu"

2007.11.10
641 Danguolė Puzarauskienė

“Kitoks požiūris į sveikatą"

2007.11.10
642 Aleksandras Žarskus

“Apie antikristinę dvasią"

2007.11.17
643 Leonas Zaremba SJ

“Šventojo Rašto istorija. Mato evangelija"

2007.11.17
644 Aleksandras Žarskus

“Apie žveją ir jo laimikį"

2007.11.24
645 Petras Kimbrys

“Sovietmečio patirtys ir dabarties iššūkiai"

2007.11.24
646 Aleksandras Žarskus

“Necivilizuota civilizacija: apie giminės pratęsimą"

2007.12.01
647 Danutė Kunčienė

„Pasninko ir Kūčių valgiai“

2007.12.01
648 Aleksandras Žarskus

“Apie gyvuosius ir mirusiuosius"

2007.12.08
649 Genutė Bunokienė

„Ženklai mano gyvenime“

2007.12.08
650 Aleksandras Žarskus

“Necivilizuota civilizacija: apie protą ir širdį"

2007.12.15
651 Rima Palijanskaitė

„Vydūno gyvenimas ir sveikata“

2007.12.15
652 Aleksandras Žarskus

“Apie Jokūbą teisingąjį"

2007.12.22
653 Petras Plumpa

„Tautinė kultūra - religijos duktė“

2007.12.22
654 Aleksandras Žarskus

“Apie involiuciją ir sekuliarizaciją"

2008.01.05
655 Genutė Bunokienė

„Trys karaliai ir ketvirtasis Rytų išminčius“

2008.01.05
656 Aleksandras Žarskus

“Apie dvasinę praktiką"

2008.01.12
657 Leonas Zaremba SJ

„Kristaus Apsireiškimas ir Krikštas“

2008.01.12
658 Aleksandras Žarskus

“Apie bekonfliktiškumą ir išbandymus gerbūviu"   

2008.01.19
659 Jūratė Dručkienė

„Suomių bičiulė rašytoja Maila Talvio“

2008.01.19
660 Aleksandras Žarskus

“Apie taiką, susiskaldymą ir kalaviją"

2008.01.26
661 Virginijus Kašinskas

„Sakralinė-religinė tematika kūryboje“

2008.01.26
662 Aleksandras Žarskus

“Apie tvarką ir tvirkinimą"

2008.02.02
663 Danutė Kunčienė

„Grabnyčios. Šventoji Agota ir Duonelė“

2008.02.02
664 Aleksandras Žarskus

“Apie buvimo pradžią ir pabaigą"

2008.02.09
665 Jūratė Dručkienė

„A. R. Niemis - lietuvių tautos bičiulis“

2008.02.09
666 Aleksandras Žarskus

“Apie eutanaziją ir tvarkos ardymą"

2008.02.23
667 Genutė Bunokienė

„Legendos apie Kristų“

2008.02.23
668 Aleksandras Žarskus

“Apie penkis Rojaus medžius"

2008.03.01
669 Vacys Bagdonavičius

„Vydūnas ir Atgimimas“

2008.03.01
670 Aleksandras Žarskus

“Apie santykį su skausmu ir mirtimi"

2008.03.08
671 Danutė Kunčienė

„Judesio gyvumas“

2008.03.08
672 Aleksandras Žarskus

“Vydūno sveikatos filosofija - kūno ir dvasios jungtis"

2008.03.15
673 Juozas Šidiškis

„Mirtis. Kas toliau?“

2008.03.15
674 Aleksandras Žarskus

“Apie garstyčios grūdą"

2008.03.29
675 Tomas Stanikas

„Vydūnas ir Indija“

2008.03.29
676 Aleksandras Žarskus

“Apie teisinę valstybę"

2008.04.05
677 Aleksandras Žarskus

„Apie vagį ir budėjimą“

2008.04.13
678 Aleksandras Žarskus

“Apie pakantumą: tolerancija ir diskriminacija"

2008.04.19
679 Aleksandras Žarskus

“Apie įžengiančius į Dangaus karalystę"

2008.04.26
680 Aleksandras Žarskus

“Apie tikrovės kūrimą ir kalbos magiją"

2008.05.03
681 Aleksandras Žarskus

„Apie šviesą žmogaus viduje“

2008.05.10
682 Aleksandras Žarskus

“Apie teises ir pareigas"

2008.05.17
683 Leonas Zaremba SJ

„Sekminės: Šv. Dvasios dovanos“

2008.05.17
684 Aleksandras Žarskus

“Apie etiką ir vystymąsi"  

2008.05.24
685 Aleksandras Žarskus

“Apie krislą brolio akyje"

2008.05.31
686 Algirdas Patackas

“Tautinės kultūros gyvastis"

2008.06.06
687 Petras Plumpa

“Sąjūdžio mokykla - esmingiausias Atgimimo reiškinys" 

2008.06.06
688 Vacys Bagdonavičius

„Atgimimas ir Vydūnas“

2008.06.06
689 Eglė Plioplienė

 “Kultūros reiškinių misterija vakar ir šiandien"

2008.06.06
690 Jonas Vaiškūnas

“Etnokultūrinis ir paveldosauginis judėjimai Sąjūdžio ištakose"

2008.06.06
   

2008/2009 
 
691 Aleksandras Žarskus

„Gyvenimo credo ir laisvės pamokos“

2008.09.06
692 Aleksandras Žarskus

„Bekonfliktinė visuomenė ir rojus žemėje“

2008.09.13
693 Aleksandras Žarskus

„Trys didžiosios pagundos“

2008.09.20
694 Aleksandras Žarskus

„Feminizmas ir pasaulio prigimtis“

2008.09.27
695 Aleksandras Žarskus

„Šeimos vieta ir tvarka visuomenėje“

2008.10.05
696 Aleksandras Žarskus

„Silpniausiųjų visuomenės narių apleidimas“

2008.10.12
697 Aleksandras Žarskus

„Smegenų veikla ir indigo vaikų sugebėjimai“

2008.10.19
698 Nerijus Čepulis

„Atverskime Šventąjį Raštą, 38 dalis: 'Kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - ciesoriui' "

2008.10.19
699 Aleksandras Žarskus

„Ilgos laisvės pamokos“

2008.10.26
700 Aleksandras Žarskus

„Mirties virsmas: rekoherencija į beerdviškumą ir belaikiškumą“

2008.11.09
701 Virginijus Kašinskas

„Bočių maldos“

2008.11.09
702 Aleksandras Žarskus

„Gyvybės pradžia: senoji išmintis ir dabarties pažiūros“

2008.11.16
703 Aleksandras Žarskus

„Vaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas. Banginė genetika“

2008.11.23
704 Jūratė Dručkienė  

„Danų etnografas lietuvių bičiulis Ogė Mejeris-Benedikcenas“

2008.11.23
705 Aleksandras Žarskus

„Pradėjimas ir nėštumo psichologija“

2008.11.30
706 Nerijus Čepulis

„Atverskime Šventąjį Raštą, 39 dalis: 'Ir vėl Adventas. Apie Pasaulio pabaigą' "

2008.11.30
707 Aleksandras Žarskus

„Gimdos kūrimas, ryšiai ir saugumas“

2008.12.07
708 Aleksandras Žarskus

„Gimimas - atsiskyrimo psichologija ir gimimo trauma“

2008.12.14
709 Rimgaudas Sinkus

„Apie seniausius laikus“

2008.12.14
710 Aleksandras Žarskus

„Natūrali vaikystė ir dabarties sąlygos“, I d.

2008.12.21
711 Nerijus Čepulis

„Atverskime Šventąjį Raštą, 40 dalis: '...' "

2008.12.21
712 Aleksandras Žarskus

„Natūrali vaikystė ir dabarties sąlygos“, II d.

2009.01.04
713 Rimgaudas Silvestras Sinkus

 ,,Apie seniausius laikus“ II d.

2009.01.04
714 Aleksandras Žarskus

„Sąveika, stresas ir mokymasis“

2009.01.11
715 Danutė Kunčienė

Sveikuolių valgiai

2009.01.11
716 Aleksandras Žarskus

„Smegenų galimybės ir jų pažeidimai“

2009.01.18
717 Jūratė Dručkienė

Julija Pranaitytė ir Pranas Vaičaitis lietuvybės baruose

2009.01.18
718 Aleksandras Žarskus

„Vaikystės psichologija: nuo senųjų smegenų link neokortekso“

2009.01.25
719 Nerijus Čepulis

„Atverskime Šventąjį Raštą, 41 dalis: '...' "

2009.01.25
720 Aleksandras Žarskus

„Vaikystė: emocijos, žaidimai ir vaizduotė“

2009.02.01
721 Rimgaudas Silvestras Sinkus

,,Apie seniausius laikus“ III d.

2009.02.01
722 Aleksandras Žarskus

„Pasakos ir vaiko psichologinis-dvasinis vystymasis“

2009.02.08
723 Algirdas Saudargas

Kaip skaityti kalbą?

2009.02.08
724 Aleksandras Žarskus

„Apie vaikų ligas. Jų prasmė ir etiniai aspektai“

2009.02.15
725 Aleksandras Žarskus

„Paauglystė: senoji išmintis ir dabartis“

2009.02.22
726 Nerijus Čepulis

„Atverskime Šventąjį Raštą, 42 dalis: '...' "

2009.02.22
727 Aleksandras Žarskus

 „Psichoanalizė: apie sielos ir kūno ryšį“

2009.03.01
728 Rimgaudas Silvestras Sinkus

 ,,Apie seniausius laikus“, IV d.

2009.03.01
729 Aleksandras Žarskus

 ,,Apie žmones: girtus ir trokštančius“

2009.03.08
730 Algirdas Patackas

 „Vasario 16-tos ir Kovo11-tos  pamokos“

2009.03.08
731 Aleksandras Žarskus

 ,,Pranašas savo tėviškėje“

2009.03.15
732 Jūratė Dručkienė

 ,,Vasario 16-osios akto signataras Donatas Malinauskas“

2009.03.15
733 Aleksandras Žarskus

 ,,Alternatyvioji pedagogika: Montessori, Valdorfo ir kitos“

2009.03.22
734 Aleksandras Žarskus

 ,,Miestas aukštame kalne“

2009.03.29
735 Nerijus Čepulis

 „Atverskime Šventąjį Raštą, 43 dalis: 'Senoji Sandora ir naujoji Sandora' "

2009.03.29
736 Aleksandras Žarskus

 ,,Apie aklą vedantį regintįjį“

2009.04.05
737 Rimgaudas Silvestras Sinkus

 ,,Apie seniausius laikus“, V d.

2009.04.05
738 Aleksandras Žarskus

 ,,Rūpestis rytojumi“

2009.04.19
739 Jūratė Dručkienė

 ,,Stanislavos Jakševičiūtės ir Kazimiero Venclauskio nuopelnai Lietuvai“

2009.04.19
740 Aleksandras Žarskus

 ,,Žinojimo raktai“

2009.04.26
741 Nerijus Čepulis

 „Atverskime Šventąjį Raštą, 44 dalis: '...' "

2009.04.26
742 Aleksandras Žarskus

 ,,Apie vynmedį pasodintą be Tėvo“

2009.05.03
743 Aleksandras Žarskus

 ,,Apie praeivio dalią“

2009.05.10
744 Stanislovas Buškevičius

 ,,Tautinė kultūra ir dabartis“

2009.05.10
745 Aleksandras Žarskus

 ,,Apie nuodėmę prieš Šventąją Dvasią“

2009.05.17
746 Tomas Stanikas

 ,,Paskutiniųjų Vydūno gyvenimo metų kasdienybė“

2009.05.17
747 Aleksandras Žarskus

 ,,Apie tarnavimą dviem ponams“

2009.05.24
748 Aleksandras Žarskus

 ,,Apie vienybę, atskirumą ir išrinktumą“

2009.05.31
749 Nerijus Čepulis

 „Atverskime Šventąjį Raštą, 45 dalis: '...' "

2009.05.31
   

2009/2010

   
751 Aleksandras Žarskus

,,Sveikatingumo pagrindas: pasaulėžiūra ir įsitikinimų sistemos“

2009.09.06
752 Aleksandras Žarskus

,,Apie gyvąjį Tėvą ir ramybę, kurios nepažįstame“

2009.09.13
753 Aleksandras Žarskus

,,"Rėdos knygos" pristatymas“

2009.09.20
754 Aleksandras Žarskus

,,Apie pranašus ir ritualizmą“

2009.09.27
755 kun. Kęstutis Rugevičius

,,Dienos Evangelija“

2009.09.27
756 Aleksandras Žarskus

,,Moralė ir meilė: jų ryšys ir priešingumas“

2009.10.04
757 Aleksandras Žarskus

,,Mitybos pakopos pereinamuoju laikotarpiu: nuo fizinio link dvasinio maisto“

2009.10.11
758

Algirdas Patackas

,,Įspūdžiai iš Irano. Šiandieninis Iranas: arijai ir Indoeuropa“

2009.10.11
759 Aleksandras Žarskus

,,Mirties samprata ir laidotuvių apeigos Lietuvoje XVII-XXI a.“

2009.10.18
760 Jonas Misevičius

,,Kilmės šaknų beieškant: ar mes sarmatai?“

2009.10.18
761 Aleksandras Žarskus

,,Eutanazija, eutelija ar eunastazija“

2009.10.25
762 kun. Algis Paliokas SJ

,,Lietuvių išeivijos tikėjimo ir kultūros bruožai“

2009.10.25
763 Aleksandras Žarskus

„Aš stovėjau prie dangaus ir pragaro vartų“

2009.11. 08
764 Vygandas Čaplikas

,,Dailininkės Didelytės kūryba ir asmenybė“

2009.11. 08
765 Aleksandras Žarskus

„Ar sugebėsime mirtį paversti gyvenimu?“

2009.11. 15
766 Rita Banienė

,,Aktyvus sapnavimas: vaizduotės, sapnų ir sutapimų galios“

2009.11. 15
767 Aleksandras Žarskus

„Kristaus palaiminimas neturtingiesiems“

2009.11. 22
768 Jūratė Dručkienė

,,Antanas Kučingis Lietuvos bosų karalius“

2009.11. 22
769 Aleksandras Žarskus

„Sekuliarizacija ir globalizmo tendencijos“

2009.11. 29
770 kun. Kęstutis Kėvalas

,,Atsiverskime Šventąjį Raštą“

2009.11. 29
771 Aleksandras Žarskus

„Apie pasaulį ir Tėvo karalystę“

2009.12.06
771 Vilija Žalienė

„Šviesos ženklai“

2009.12.06
773 Aleksandras Žarskus

„Smegenys ir kūnas. Kodėl būtina mokytis visą gyvenimą?“

2009.12.13
774 Aleksandras Žarskus

„Palaiminimas darbui ir gyvenimui“

2009.12.20
775 Rima Palijanskaitė

 knygos „Regėti ir augti" pristatymas

2009.12.20
776 Aleksandras Žarskus

„Nauja informacija ir atsinaujinimas. Stresas ir vystymasis“

2010.01.08
777 Danutė Kunčienė

„Gintaro slėpiniai“

2010.01.08
778 Aleksandras Žarskus

„Apie kilmės paslaptis“

2010.01.15
779 Lina Opulskienė

„Kai dangus kalbasi su žmogumi“

2010.01.15
780 Aleksandras Žarskus

„Pinigai: žmogus ir visuomenė“

2010.01.22
781 Jūratė Dručkienė

„...“

2010.01.22
782 Aleksandras Žarskus

„Apie turėjimą ir dalinimą“

2010.01.29
783 br. Vincentas ... OFM

„Atsiverskime Šventąjį Raštą“

2010.01.24
784 Aleksandras Žarskus

„Pasaulinės vyriausybės linkui“

2010.02.05
785 Aleksandras Žarskus

„Tėvynė, tauta, kalba ir žmogaus savimonė“

2010.02.12
786 Aleksandras Žarskus

„Medicinos pasiekimai ir humanizmas be etikos“

2010.02.19
787 Valentinas Kabašinskas

„Lietuvos ir kitų kultūrų pėdsakai Šilko kelyje“

2010.02.19
788 Aleksandras Žarskus

„Apie kertinį akmenį ir savęs stokojimą“

2010.02.26
789 Vincentas Tamošauskas OFM

„Atsiverskime Šv. Raštą“

2010.02.26
790 Aleksandras Žarskus

„K. Jungo žmogaus gelmių psichologija: I d. Sąmonė“

2010.03.05
791 Snieguolė Jurskytė, Domas Akstinas

„Maldaknygė apkeliavusi pasaulį“

2010.03.05
793 Algirdas Patackas

 Susitikimas

2010.03.12
794 Aleksandras Žarskus

„K. Jungo žmogaus gelmių psichologija: II d. Sąmonė“

2010.03.19
795 Danutė Kunčienė

„Gavėnios valgiai“

2010.03.19
796 Aleksandras Žarskus

„K. Jungo žmogaus gelmių psichologija: III d. Pasąmonė“

2010.03.26
797 Lina Opulskienė

„Širdis – gyvasties šaltinis" II d.“

2010.03.26
798 Aleksandras Žarskus

„Palaiminimas persekiojamiesiems“

2010.04.02
799 Danutė Kunčienė

„Velykų valgiai“

2010.04.02
800 Aleksandras Žarskus

„Teisinė valstybė ir teisingumas“

2010.04.09
801 Algirdas Patackas

„Galindiana arba kelionė paskui mūsų protėvius galindus...“

2010.04.09
802 Aleksandras Žarskus

„Kas mus pražudys ir kas išgelbės“

2010.04.16
803 Virgilijus Skirkevičius

„Vaistažolės ir liaudies medicina“

2010.04.16
804 Aleksandras Žarskus

„Smegenys ir sąmonė. Psichologinio suvokimo problemos“

2010.04.23
805 Jūratė Dručkienė

„Salaspilio mūšiui 405 metai“

2010.04.23
806 Aleksandras Žarskus

„Apie dalybas ir pjūtį“

2010.04.30
807 Zita Pranckevičienė

„Pavasario žiedus, mama, tau renku“

2010.04.30
809 Letas Palmaitis

„Dabartinė prūsų kalba ir jos perspektyvos“

2010.05.07
810 Aleksandras Žarskus

„Apie stovinčius šalia šaltinio“

2010.05.14
811 Tomas Stanikas

„Psichinės sveikatos vidinės sąlygos Vydūno mokyme“

2010.05.14
812 Aleksandras Žarskus

„Akys ir regėjimas. Regėjimo profilaktika“

2010.05.21
813 Eglė Perednytė

Eilės iš naujos knygos

2010.05.21
814 Aleksandras Žarskus

„Apie nenykstančias vertybes“

2010.05.28
815 Lina Opulskienė

„Širdis gyvasties šaltinis“, III d.

2010.05.28
816 Aleksandras Žarskus

„Gyvenimo taisyklės“

2010.06.04
817 Aleksandras Žarskus

„Palaiminimas girdintiems Tėvo balsą“

2010.06.11
818 Aleksandras Žarskus

„Mirdado knygos išmintis“

2010.06.18
 

 

2010/2011

   
819 Aleksandras Žarskus

,,Antrasis gimimas - ištisa begalybė“

2010.09.03
820 Aleksandras Žarskus

,,Didžioji vertybė - gyvybė ir pirminė sveikata“

2010.09.10
821 Aleksandras Žarskus

,,Gyvenimo būdas ir sveikata“

2010.09.17
822 Aleksandras Žarskus

,,Medicina: pasirinkimas be pasirinkimo?“

2010.09.24
823 Aleksandras Žarskus

,,Darbas ir poilsis: turėjimas ir buvimas“

2010.10.02
824 Aleksandras Žarskus

,,Apie fizinio pasaulio prigimtį“

2010.10.09
825 Aleksandras Žarskus

,,Ilgas kelias asmenybės ir savipakankamumo linkui“

2010.10.16
826 Aleksandras Žarskus

,,Apie atvaizdus ir juose slypinčią šviesą“

2010.10.23
827 Aleksandras Žarskus

,,Senatvės kaukė čia netiks“

2010.10.30
828 Aleksandras Žarskus

,,Vėlinės: mirtis ir moteriškumas“

2010.11.06
829 Aleksandras Žarskus

,,Menas būti atviram: „Labas senatve!““

2010.11.13
830 Aleksandras Žarskus

,,Draugystė su nepažįstamuoju bendrakeleiviu“

2010.11.20
831 Aleksandras Žarskus

,,Ką rinksimės: eutanaziją ar naujos tikrovės kūrimą?“

2010.11.27
832 Aleksandras Žarskus

,,Apie Adomo kilmę ir nenykstančius atvaizdus“

2010.12.04
833 Aleksandras Žarskus

,,Saviraiška: išdidumas ir nuolankumas“

2010.12.11
834 Aleksandras Žarskus

,,Apie sielos ir kūno priklausomybę“

2010.12.18
835 Aleksandras Žarskus

,,Smegenų plastiškumas: nuo buvimo savimi iki patologijos“

2011.01.08
836 Aleksandras Žarskus

,,Ką žmogus turi ir kas iš jo bus paimta“

2011.01.15
837 Aleksandras Žarskus

,,Smegenų plastiškumas: „priverstinis naudojimas““

2011.01.22
838 Aleksandras Žarskus

,,Apie lengvą ir ramybę atnešantį jungą“

2011.01.29
839 Aleksandras Žarskus

,,Neurobika – priešnuodis senatviniam marazmui“

2011.02.05
840 Aleksandras Žarskus

,,Apie bet kam nemėtomus dalykus“

2011.02.12
841 Aleksandras Žarskus

,,Civilizacija ir gimties virsmas“

2011.02.19
842 Aleksandras Žarskus

,,Apie pinigus ir palūkanas“

2011.02.26
843 Aleksandras Žarskus

,,Meilė ir žmogaus „ego“ ribos“

2011.03.05
844 Aleksandras Žarskus

,,Dangaus karalystė ir tuščias ąsotis“

2011.03.12
845 Aleksandras Žarskus

,,Įsimylėjimas, priklausomybė ir tikroji meilė“

2011.03.19
846 Aleksandras Žarskus

,,Dangaus karalystė ir tvirta ranka“

2011.03.26
847 Aleksandras Žarskus

,,Gimties virsmo pradžia ir pagrindiniai vaiko poreikiai“

2011.04.02
848 Aleksandras Žarskus

,,Apie prievolę Dievui ir duoklę ciesoriui“

2011.04.09
849 Aleksandras Žarskus

,,Apie šunį gulintį ant jaučių ėdžių“

2011.04.30
850 Aleksandras Žarskus

,,Indigo vaikai ir jų psichikos vystymosi ypatumai“

2011.05.07
851 Aleksandras Žarskus

,,Apie pasninką ir išėjusį jaunikį“

2011.05.14
852 Aleksandras Žarskus

,,Tautos paveldas ir dorinis auklėjimas“

2011.05.21
853 Aleksandras Žarskus

,,Dangaus karalystė ir pasiklydusi avis“

2011.06.04
854 Aleksandras Žarskus

,,Psichologinė-vidinė žmogaus struktūra“

2011.06.11
855 Aleksandras Žarskus

,,Apie atsigėrimą iš Jėzaus lūpų ir paslėptą lobį“

2011.06.18
856 Aleksandras Žarskus

,,Vystymosi ir degradacijos ryšys bei sąveika “

2011.06.25
   

2011/2012

   
857 Aleksandras Žarskus

,,Apie pasaulio radimą ir jo atsisakymą“

2011.09.17
858 Aleksandras Žarskus

,,Praeitis ir dabartis. Esmė ir forma“

2011.09.24
859 Aleksandras Žarskus

,,Apie nematomąją karalystę “

2011.10.01
860 Aleksandras Žarskus

,,Kalba ir tautos dvasia. Kalbos gimimas: simbolio iki raidės“

2011.10.08
861 VDU  studentai

,,Psichinė sveikata: kovokime su nemiga“

2011.10.08
862 Aleksandras Žarskus

,,Apie moterį, įžengiančią į Dievo karalystę“

2011.10.15
863 Kęstutis Kasparas

,,Senovės lietuvių gydyba“

2011.10.15
864 Aleksandras Žarskus

,,Esmė ir forma kalboje – balsės ir priebalsės. Virsmažodžiai “

2011.10.22
865 Dominykas Mieliauskas

,,Pasaulio modelis: vienovė ir atskirumas“

2011.10.22
866 Aleksandras Žarskus

,,Žodžių daugiaprasmiškumas ir žodžių virsmai“

2011.10.29
867 Kęstutis Juškys

,,Darna ir sveikata“

2011.10.29
868 Aleksandras Žarskus

,,Įvedimas į mirties virsmą. Pasiruošimo mirčiai papročiai“

2011.11.05
869 Aleksandras Žarskus

,,Atsisveikinimas. Vidinė rimtis - roma“

2011.11.12
870 Valentinas Kabašinskas

,,Senovės medicinos pėdsakai Šilko kelyje“

2011.11.12
871 Aleksandras Žarskus

,,Marinimo ir budynių papročiai. Grasa ir apsauga“

2011.11.19
872 Jūratė Vyžintienė

,,Alcheminė Pelenės krosnis arba moters inicijacijų kelias“

2011.11.19
873 Aleksandras Žarskus

,,Vėlė ir skaistykla“

2011.11.26
874 Jūratė Dručkienė

,,Lietuvos patriarchas Jonas Basanavičius“

2011.11.26
875 Aleksandras Žarskus

,,Velionis ir velnias. Antroji mirtis “

2011.12.03
876 Algirdas Patackas

,,Šiuolaikinio žmogaus liga - akedia, nuolatinis nerimas“

2011.12.03
877 Aleksandras Žarskus

,,Pagalba įstrigusiems mirties virsme“

2011.12.10
878 Audronė Vaitkutė

,,Advento taku“

2011.12.10
879 Aleksandras Žarskus

,,Raudos: žadinimas ir anavimas“

2011.12.17
880 Kęstutis Kasparas

,,Lietuvių dvasregiai ir jų pasaulis“

2011.12.17
881 Aleksandras Žarskus

,,Mirusiųjų paminėjimai – nujunkymas“

2012.01.07
882 Audronė Vaitkutė

,,Kelionės - gamtos pažinimo ir asmenybės ugdymo šaltinis“

2012.01.07
883 Aleksandras Žarskus

,,Natūrali ir patologinė mirtis. Eutanazija“

2012.01.14
884 Danutė Kunčienė

,,Mityba ir prieskoniai pagal metų laikus“

2012.01.14
885 Aleksandras Žarskus

,,Šeima – tautos ir dorinės kultūros pagrindas“

2012.01.21
886 Jūratė Vyžintienė

,,JIS ir JI: meilės išbandymai pasakose“, I d.

2012.01.21
887 Aleksandras Žarskus

,,Didieji gyvenimo virsmai: gimimas, vestuvės, lydėtuvės“

2012.01.28
888 Kęstutis Kasparas

,,Sapnavydos vartai arba senųjų legendų pėdsakais“

2012.01.28
889 Aleksandras Žarskus

,,Didieji gyvenimo virsmai: gimimas, vestuvės, mirtis. Esmė ir forma“

2012.02.04
990 Jūratė Vyžintienė

,,JIS ir JI: meilės išbandymai pasakose“, II d.

2012.02.04
891 Aleksandras Žarskus

,,Pagrindiniai virsmo dėsningumai. Virsmas kasdienybėje“

2012.02.11
892 Jūratė Dručkienė

,,Signataras ir pirmasis Kauno burmistras Jonas Vileišis“

2012.02.11
893 Aleksandras Žarskus

,,Prievartinis virsmas arba netekties išgyvenimas “

2012.02.18
894 Audronė Vaitkutė

,,Savivalda, savitvarka ir kitos nuodėmės“

2012.02.18
895 Aleksandras Žarskus

,,Sąmoningas virsmas“

2012.02.25
896 Kęstutis Kasparas

,,Pasakos apie jėgą: nuo tautosakos iki filosofijos“

2012.02.25
897 Aleksandras Žarskus  ,,Vestuvės – didžioji aisčių misterija “ 2012.03.03
898 Rimutė Garnevičiūtė  ,,Katalikų laidotuvės Biržų krašte XX a. vid. - XXI a. pr.“ 2012.03.03
899 Aleksandras Žarskus  ,,Marti, martas ir martavimas“ 2012.03.10
900 Jūratė Dručkienė   ,,Lietuvos nepriklausomybės akto signataras M. Biržiška“ 2012.03.10
901 Aleksandras Žarskus  ,,Vestuvės ir rūtų vainiko simbolika“ 2012.03.17
902 Audronė Vaitkutė    ,,Kultūra klaidžioja miesto gatvėmis“ 2012.03.17
903 Aleksandras Žarskus  ,,Pasiruošimas vestuvėms. Piršlybos“ 2012.03.24
904 Jūratė Vyžintienė     ,,JIS ir JI: meilės išbandymai pasakose“ 2012.03.24
905 Aleksandras Žarskus  ,,Įvedimas į vestuvinį virsmą. Atsisveikinimas“ 2012.03.31
906 Kęstutis Kasparas  ,,Pasakos apie jėgą: nuo tautosakos iki filosofijos“,  I d. 2012.03.31
       
   
 
 
       

 

Informacija pageidaujantiems įsigyti paskaitų garso įrašų: rašykite vydija@vydija.lt

Į puslapį VYDIJA