LEIDINIŲ sąrašas
 

 1. Algirdas Patackas. Rėdos ratas. Kaunas, savilaida, 1988

 2. Rūta. Kaunas, savilaida, 1988-1989

 3. Virsmo samprata baltų kultūroje. Kalėdinis virsmas baltų pasaulėjautoje. Kaunas, savilaida, 1988-1989

 4. Užgavėnės. Kaunas, savilaida, 1988-1989

 5. Aleksandras Žarskus. Ar mokame sutikti mirtį? Kaunas, savilaida, 1989

 6. Algirdas Patackas. Saulė ir kryžius. Kaunas, savilaida, 1989

 7. Aleksandras Žarskus Baltiškoji – lietuviškoji tema Vydūno kūryboje. I d. ir II d. Kaunas, savilaida, 1989

 8. Ramunė Jurkuvienė, Albina Žiupsnytė, Aleksandras Žarskus. Ilgės. Kaunas, savilaida, 1989

 9. Mirties virsmas. Kaunas, savilaida, 1989-1990

10. Aleksandras Žarskus. Senoji baltų religija ir krikščionybė. Kaunas, savilaida, 1990

11. Algirdas Patackas, Aleksandras Žarskus. Gimties virsmas. Vilnius, Eksperimentinė technikos paminklų restauravimo įmonė, 1990

12. Algirdas Patackas, Aleksandras Žarskus. Mirties virsmas. Vilnius, Eksperimentinė technikos paminklų restauravimo įmonė, 1990

13. Aleksandras Žarskus. Rėdos ratas. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, Eksperimentinė technikos paminklų restauravimo įmonė, 1990

14. Vydija Nr. 1. Kaunas, VPI „Žemprojektas“, 1991

15. Frederick Leboyer. Gimimas be prievartos. Kaunas, Kauno sekmadieninė lietuvių kultūros mokykla ir Kauno šeimos centras, 1992

16. Vydija Nr. 2. Kaunas, VPI „Žemprojektas“, 1992

17. Romualdas Apanavičius. Baltų etnoinstrumentologija. Kaunas, VPI „Žemprojektas“, 1992

18. Informacinis bukletas. Kaunas, savilaida, 1992

19. Vydija Nr. 3. Kaunas, VPI „Žemprojektas“, 1993

20. Algirdas Patackas, Aleksandras Žarskus. Vestuvinis virsmas. Prienai, Valstybinės aviacijos gamyklos leidykla, 1993

21. Vydija Nr. 4. Vilnius, VPI „Komprojektas“, 1993

22. Eglė Vindašienė, Nijolė Birgėlienė. Dausų giesmė. KLTKC ir „Raidė“, 1994

23. Vydija Nr. 5. Kaunas, „Vydija“ ir AB „Alytaus spaustuvė“, 1994

24. Vydija Nr. 6. Kaunas, „Vydija“ ir „Raidė“, 1995

25. Nijolė Birgėlienė. Kalėdiniai karpiniai I. Kaunas, „Vydija“, 1995

26. Nijolė Birgėlienė, Eglė Vindašienė. Velykėlės riduolėlės. Kaunas, „Vydija“, 1995

27. Nijolė Birgėlienė. Kalėdiniai karpiniai II. Kaunas, „Vydija“, Manteigos spaustuvė, 1996

28. Vydija Nr. 7. Kaunas, “Vydija” ir „Gabija“, 1996

29. Informacinis bukletas. Kaunas, Manteigos spaustuvė, 1997

30. Dainynas. Sudarytojas Andrius Morkūnas. Kaunas, savilaida, 1997

31. Vydya (anglų k.). Kaunas, „Vydija“ ir Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 1998

32. Vydija Nr. 8. Kaunas, „Vydija“ ir LCF spaustuvė, 1998

33. Informacinis bukletas. Kaunas, „Vydija“ ir Manteigos spaustuvė, 1998

34. Nijolė Birgėlienė. Kalėdiniai atvirukai. Kaunas, „Vydija“, 1998

35. Laiškai Angelui sargui. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, „Vydija“, 1998

36. Melskimės. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, savilaida, 1998

37. Paukšteliai gieda. Lietuvių liaudies dainelės. Sudarytojas Andrius Morkūnas. Kaunas, savilaida, 1999

38. Laiškai Angelui sargui. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, „Vydija“, 1999

39. Informacinis lankstinukas. Kaunas, savilaida, 1999

40. Vydija Nr. 9. Kaunas, „Vydija“, savilaida, 1999

41. Aleksandras Žarskus. Virsmas baltų kultūroje (ciklas „Baltų pasaulėjauta ir lietuviška savimonė“ I d.). Kaunas, „Vydija“, 1999

42. Aleksandras Žarskus. Rėdos ratas (ciklas „Baltų pasaulėjauta ir lietuviška savimonė“ II d.). Kaunas, „Vydija“, 1999

43. Aleksandras Žarskus. Rudens virsmo šventės. Ilgės. Vėlinės (ciklas „Baltų pasaulėjauta ir lietuviška savimonė“ III d.). Kaunas, „Vydija“, 1999

44. Aleksandras Žarskus. Kalėdinis virsmas. Adventas. Kūčios. Kalėdos (ciklas „Baltų pasaulėjauta ir lietuviška savimonė“ IV d.). Kaunas, „Vydija“, 1999

45. Laiškai gimstančiam Jėzui. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, KLTKC, 1999

46. Laiškai Mokytojui. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, KLTKC, 2000

47. Aleksandras Žarskus. Iš dangaus nusileidau. Kaunas, KLTKC, 2000

48. Jadvyga Musteikienė. Sielos atsivėrimas. Kaunas, savilaida, 2000

49. Rasa Ambraziejienė. Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai. Kaunas, KLTKC, 2000

50. Putinų žydėjimas (kanklių ansambliui, skudučiams ir 2 smuikams). Zita Bružaitė. Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas, KLTKC, 2000

51. Mano broleliai (natos lygiems balsams ir kanklių ansambliui). Aranžavo Alvyda Česienė pagal S. Gedos eiles. Kaunas, KLTKC, 2000

52. Feliksas Bajoras. Pjesė (aukštoms ir bosinėms kanklėms). Aranžavo Alvyda Česienė. Kaunas, KLTKC, 2000

53. Kanklių godos (kūriniai aukštosioms ir bosinėms kanklėms). Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas, KLTKC, 2000

54. Kanklelių malda. Sudarytoja Ona Šikšnienė. Kaunas, KLTKC, 2000

55. „Ratilėlio“ dainos. Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas, KLTKC, 2000

56. Aleksandras Žarskus. Pavasario virsmo šventės. Užgavėnės. Velykos (ciklas „Baltų pasaulėjauta ir lietuviška savimonė“ V d.). Kaunas, KLTKC, 2001

57. Aleksandras Žarskus. Vasarovidžio virsmas. Rasa. Kupolė. Krešės (ciklas „Baltų pasaulėjauta ir lietuviška savimonė“ VI d.). Kaunas, KLTKC, 2001

58. Augino močiutė (dainos motinai). Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas, KLTKC, 2001

59. Aleksandras Žarskus. Savęs ieškojimas. „Vydija“, Palangos sveikatos mokykla, 2001

60. Giminės medis. Moksleivių konkurso darbai. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, KLTKC, 2002

61. Tu, žilviteli dabilia. Vidmantas Bartulis. Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas,  KTKC, 2002

62. Algirdas Patackas, Aleksandras Žarskus. Virsmų knyga. Kaunas, KTKC, 2002

63. Rasa Ambraziejienė. Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai (II redaguotas leidimas) Kaunas, KTKC, 2003

64. Giminės medis. Moksleivių konkurso darbai. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, KTKC, 2003

65. Aleksandras Žarskus. Aš iki gimimo. Kaunas, KTKC ir „Dimera“, 2003

66. Nerijus Čepulis. Pradžioje buvo Žodis. Kaunas, KTKC, 2004

67. Aleksandras Žarskus. Gimimo slėpinys. Kaunas, KTKC, 2004

68. Lek gervele. Dainynas. Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas, KTKC, 2004

69. Giminės medis. Moksleivių konkurso darbai. Sudarytoja Rasa Ambraziejienė. Kaunas, KTKC, 2004

70. „Ratilėlio“ dainos. Adventas. Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas, KTKC, 2004

71. Aleksandras Žarskus. Aš iki gimimo. (II papildytas leidimas). Kaunas, KTKC ir „Dimera“, 2005

72. „Ratilėlio“ dainos. Ansamblio nariai ir dainų rinkinys. Sudarytoja Alvyda Česienė. Kaunas, KTKC, 2005

73. Giminės medis. Moksleivių konkurso darbai. Sudarytojos Vilma Čiplytė ir Rasa Ambraziejienė. Kaunas, KTKC, 2005

74. Giminės medis. Sudarytoja Vilma Čiplytė. Kaunas KTKC, 2006

75. Teresė Avilietė. Apie Dievo meilę pagal Giesmių Giesmę. Sielos šauksmas į Dievą. pamokymai vienuolėms. Kaunas, „Vydija“, 2006

76. Giminės medis. Sudarytoja Vilma Čiplytė. Kaunas, KTKC, 2007

77. Nerijus Čepulis. Ir Žodis buvo Dievui. Kaunas, „Vydija“ ir „Mažoji poligrafija“, 2007

78. Gabrielis Martinas. Mažasis tobulumo kelias. Kaunas, „Vydija“, 2007

79. Janina Inčiūrienė. Aš neklausiu ar reikia, bet duodu. Kaunas, „Vydija“ ir „Mažoji poligrafija“, 2007

80. Teresė Avilietė. Sielos pilis. Kaunas, „Vydija“ ir „Mažoji poligrafija“, 2008

81. Vydija Nr. 10. Kaunas, „Vydija“, 2008

82. Glorija Polo. Aš stovėjau prie dangaus ir pragaro vartų. Kaunas, „Vydija“, 2009
83.
Našlaitės atsiminimai ir dvasinis bendravimas su kunigu Juozapu Zdebskiu. Kaunas, „Vydija“, 2009

 

Apie kai kuriuos leidinius plačiau

Į puslapį VYDIJA