PRADŽIOJE BUVO ŽODIS

Paskaitų - meditacijų knygos (207 psl.), išleistos 2004 m., įvadas:

   „Pradžioje buvo Žodis (...) ir tas Žodis buvo Dievas“. Šiandienos pasaulio (bent jau vakarietiškojo, į kurį kaskart su didesniu pagreičiu orientuojasi ir mūsų kraštas) akimis žiūrint, tenka pripažinti, kad su šiais evangeliniais žodžiais galėtų sutikti nebent naivuolis idealistas. Kur kas įtikinamiau skambėtų, jei tartume visa ko pagrindu, pradžia esant darbą, veiklą, gamybą, verslą, ekonomiką, politiką, bet tik ne paprastą „nepelningą“ dviejų asmenų pokalbį, tai yra gyvenimiškai kasdienį santykį. Ar gali būti, kad pradžioje yra gyvai ištartas bei išgirstas žodis, gimdantis atsakymą, atsakomybę už ir prieš kitą asmenį? Ar kas dar ryšis patikėti, jog būtent čia viskas prasideda, nes „visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.“ O gal veikiau pradžioje buvo masiškai tiražuojama spauda, iš kurios gauname visas žinias, vadinamas informacija (in-formacija – tai, kas priešinga formacijai, gal de-formacija?), kuri sukuria ir drauge pasigvelbia visą mūsų pasaulį – mąstymą, jausmus, svajones, santykius. Tiesa, reikia pastebėti, kad šiandien dienraščiai pirmenybę užleidžia televizijai su jos pateikiamu virtualiu tikrovės pakaitalu, kurį mes vadiname pasauliniais įvykiais, komentarais, mada, meilės dramomis ir pan. Vis mažiau sutinkame tikrų žmonių, vis mažiau turime tam laiko. Vis rečiau išvystame tikrus medžius, užuodžiame tikrą pievos kvapą, suklusdami išgirstame jūros ar miško ošimą. Juk visa tai mums atstoja TV ar internetizuoto kompiuterio ekranas. Ar ne laikas pagaliau pripažinti, kad Pradžioje atsidūrė mass media, kuri masiškai produkuoja ir teikia mums „gyvenimų“ kopijas, vis labiau paslėpdama tikrovę, nepalikdama nei vietos, nei laiko gyvam susitikimui, šeimyniniams, bendruomeniniams santykiams, pokalbiui, ištartam-išgirstam Žodžiui?
Nors sunkiai, bet dar mename laikus, kai smaugiami sovietinio melo, neteisybės, skurdo gniaužtų, su viltimi žvelgėme į „laisvus“ bei „turtingus“ Vakarus. Sulaukėme. Esame jau „laisvi“ su „laisva“ ekonomika, „laisvu“ kapitalu, „laisvomis“ masinės komunikacijos priemonėmis. Tik ar tai laisvė? Krikščioniui sunku suvokti laisvę, kuri nėra išlaisvinimas, atpalaiduojantis meilei – nesavanaudiškam santykiui su Kitu, Kitokiu, nesvarbu kokiam socialiniam sluoksniui jis priklausytų. Troškome laisvės, o vietoj vienos priespaudos gavome kitą, nemažiau suktą, prisidengusią infantiliškų pagraudenimų, šiurpinimų, neišsipildančių pažadų, pramogų ekranizuota kauke. O vis tik tai priespauda, uždaranti žmogų į niveliuojančią matricą bei įtikinėjanti, kad ekonominė gerovė, pramoga, masinė komunikacija – tai šulai, ant kurių stovi pasaulis. Pasaulis – gal, bet Dievo karalystė – tikrai ne. Ant ko gi stovi Dievo karalystė, ant ko stovi laisvė ir laimė krikščioniui? Ant gyvo santykio su tikrove, ant susitikimo veidas į veidą, o ne per TV, kompiuterio, mobilaus telefono kabelį ar radijo bangas, ant laiko, prabūto, išbūto, ištverto drauge, ant pokalbio, ant (at)sakymo, Žodžio...
Ar dar turime ryžto patikėti, kad pradžioje yra Žodis, ir viskas prasideda nuo dialogo? Dialogo ne tik su tais, kuriuos susitinkame „fiziniu“ pavidalu, bet ir su tais, kurie, kaip ir mes, krikščioniškosios istorijos bėgyje kreipė savo žvilgsnius ir ausis į įsikūnijusią Meilę, vadinamą Jėzumi iš Nazareto. Jie vis dar gali mus užkalbinti ir prakalbinti. Jie byloja apie gyvenimą, kylantį iš (at)sakymo ir tampantį Dievu-su-mumis. Bet ar turime laiko juos išklausyti? Ar dar turime laiko tylai, meditacijai, susitelkimui, religijai prablaškančio bei išbarstančio ekrano akivaizdoje? Šventasis Raštas – tai Dvasios įkvėptų žmonių, norėjusių (norinčių?) perteikti Žodį, laiškas mums.
Ar mes vis dar ilgimės šio dialogo?
Tiems, kurie vis dar ilgisi, ir yra skirtos šios biblinės meditacijos, kurios iš pradžių buvo išsakytos gyvu žodžiu, o po to klausytojų pageidavimu įgavo šį konspektų pavidalą. Būtina paminėti, jog autorius visiškai nesiekė pateikti vienintelę ir tikrą Biblijos tekstų interpretaciją, o viso labo tik tai, kaip jį asmeniškai prakalbino Dievo Žodis. Svarbu buvo ne tikrosios ir visuotinės tiesos išsiaiškinimas, bet biblinis kelias į Tiesą, kuri yra pats Dievas, tai yra gyvenimas meilėje. Su šiomis interpretacijomis bei išvadomis skaitytojas sutikti neprivalo, nebuvo siekta įtikinti. Svarbiausia buvo išprovokuoti skaitytoją patį skaityti Šventąjį Raštą, pajusti, kad šis tikrai gali atsiliepti į jo kasdienius rūpesčius, nerimą, džiaugsmą. Trumpai tariant, šių meditacijų tikslas – pastūmėti durų link. Durys – tai Biblijos puslapiai, kuriuos (kurias) turi atverti tu pats. O už durų – gyvenimas, įprasminta kasdienybė, tikrovė, meilės susitikimas, Žodis, pats Dievas.

Nerijus Marija Čepulis OFM

Informacija pageidaujantiems įsigyti knygą: rašykite vydija@vydija.lt

Kiti tekstai

Į puslapį - VYDIJA