Dygliuotų tiesų žodynas

 

Absurdas – Įsitikinimai, kurie akivaizdžiai neatitinka kieno nors nuomonės.

Airiai – Teisingi žmonės, nes jie niekada nekalba vienas apie kitą gerai.

Aktorius – Vaiduoklis, ieškantis kūno, kuriame galėtų apsigyventi.

Alkoholizmas – Sporto šaka, kurioje nėra žiūrovų, nes ilgainiui įsižaidžia visa šeima. // Liga, kuri sako jums, kad neturite jokių problemų.

Amerika – Panaši į neištikimą mylimąjį, kuris mums pažadėjo daugiau, nei gavome. // Šalis, kuri nežino kur eina, bet pasiruošusi sumušti greičio rekordą, kad ten patektų.

Asmenybė – Tai, kuo būnate tamsoje.

Ašaros – Moters retorika.

Atidėliojimas – Ilgesnis žodis tinginystei įvardinti.

Ateistas – Tas, kuris neturi neregimos paramos.

Bambėjimas – Nemalonių tiesų kartojimas.

Blogis – Tokios paslaptingos veido išraiškos padaras, kad kuo ilgiau žiūri, tuo labiau jis tau patinka.

Brodvėjus – Vieta, kur žmonės išleidžia pinigus, kurių neuždirbo, kad prisipirktų daiktų, kurių jiems nereikia, ir padarytų įspūdį žmonėms, kurių jie nemėgsta.

Cinikas – Nevidonas, kuris dėl savo prasto regėjimo mato dalykus ne tokius, kokie jie turėtų būti, o tokius, kokie jie yra. // Žmogus, kuris būdamas dešimties suprato, kad nėra jokio senelio šalčio ir lig šiol dėl to liūdi.

Cinizmas – Nemalonus tiesos sakymo būdas.

Civilizacija – Rasė, užimanti tarpinę padėtį tarp išsilavinimo ir katastrofos. // Ėriuko kailis, kuriuo užmaskuojamas barbariškumas.

Daugžodžiavimas – Literatūrinis triukas, kai rašytojas, neturintis ką pasakyti, atsargiai jaukinasi skaitytoją.

Demokratija – Sistema, kurioje sakote ką norite, bet darote, kas jums sakoma. // Sistema, kurią sukuria jūsų išrinkti diktatoriai po to, kai pasako tai, ką jūsų manymu, jūs ir norėjote išgirsti. // Politinė sistema, kuri neišmanančios daugumos rinkimus pakeičia korumpuotos mažumos paskyrimu. // Valdymas diskusijų keliu, tačiau veiksmingas tik tuo atveju, jei pavyksta užkirsti kelią žmonių kalboms. // Blogiausia valdymo forma – išskyrus visas kitas. Winston Churchill // Teisė daryti neteisingą pasirinkimą. Glen Ford // Menas vadovauti cirkui iš beždžionių narvo. // Teorija, kad eiliniai žmonės žino, ko nori, ir yra verti tai gauti.

Demokratija valdyme – Kai visi sutinka su tuo, ko nori vadovas.

Dievas – Tai, kas nepriklauso jokiai religijai.

Dykinėtojas – Tas, kuris visada turi pakankamai laiko.

Diplomatas – Žmogus, kuris gerai pagalvoja, prieš nieko nepasakydamas.

Diplomatija – Menas sakyti „Koks gražus šunytis“ ir tuo pat metu dairytis akmens. // Menas priversti kitą elgtis taip, kaip norite jūs.

Draugas – Tas, kuris lieka su jumis net tada, kai tikrai gerai pažįsta.

Doras politikas – Neįmanomas, kaip ir sąžiningas įsilaužėlis.

Dvasininkas – Žmogus, kuris imasi tvarkyti mūsų amžinuosius reikalus, kad pagerintų savo laikinuosius.

Egoistas – Prasto skonio žmogus, kuris labiau domisi savimi nei manimi.

Egzistencija – Siaura šviesos properša tarp dviejų tamsos amžinybių. // Siaura tamsos properša tarp dviejų šviesos amžinybių.

Ekspertas – Žmogus, kuris jums gerai žinomą dalyką gali padaryti labai painų.

Eretikas – Originalus mąstytojas.

Erezija – Tiltas tarp dviejų ortodoksijų.

Erudicija – Nuo knygos į tuščią galvą nupūstos dulkės.

Etika – Tai, kas lieka verslo vadovėlio pratarmėje.

Feministė – Moteris, paprastai blogai pagarsėjusi, kurios motinišką instinktą išstūmė poreikis kurti filmus.

Fotografija – Netalentingųjų meno forma.

Gandai – Gatvės žmonių meno šaka.

Gimimas – Paveldima liga.

Gyvenimas – Žaidimas, kurį pralaimi visi. // Iš arti pažiūrėjus – tragedija, o iš toli – komedija. // Lytiniu keliu plintanti liga, nuo kurios miršta visi. // Per daug svarbus dalykas, kad apie jį būtų galima rimtai kalbėti.

Heroizmas – Trumpalaikiškiausia profesija žemėje.

Ydos – Tai, ką žmonės aptinka po vestuvių.

Iniciatyva – Sėkmingas nepaklusnumas.

Įsitikinimai – Pavojingesni tiesos priešai už melą. // Vergovė.

Įstatymai – Voratinkliai, per kuriuos didelės musės praskrenda, o mažos užkliūva.

Išdidumas – Mandagi savęs kankinimo forma.

Išmintis – Žinojimas, kad negalite būti išmintingas.

Išsilavinimas – Metodas, kuriuo pakylama į aukštesnį prietarų lygį. // Tai, kas parodo, kiek mažai žino kiti žmonės.

Išvada – Tai, ką prieinate, kai pavargstate mąstyti.

Įžymybė – Žmogus, kuris visą gyvenimą sunkiai dirba, kad išgarsėtų, o paskui nešioja tamsius akinius, kad jo niekas nepažintų.

Jaunystė – Liga, nuo kurios visi pasveiksta.

Kankinystė – Vienintelis būdas išgarsėti negabiam žmogui.

Karjera – Nuostabus dalykas, tačiau šaltą naktį prie jo neprisiglausi.

Konfliktas – Tai, kas prasideda gimimo metu.

Korupcija – Patikimiausias demokratinių laisvių simptomas.

Krikščionybė – Gal ir gera idėja, jeigu kas nors ją išbandytų.

Krikščionis – Žmogus, kuris tiki, kad Naujasis Testamentas yra Dievo įkvėpta knyga, nuostabiai tinkanti jo artimo dvasinėms reikmėms.

Kritikas – Žmogus, kuris nustebina kūrėją, pasakydamas jam, ką jis iš tikrųjų norėjo pasakyti.

Kultūra – Viskas, ką daro žmonės ir ko nedaro beždžionės.

Laikas – Tai, ką žmogus mėgina užmušti, bet kas galiausia nužudo jį patį.

Laimė – Laikotarpis tarp dviejų nelaimių.

Laisvė – Tai toks dalykas, kurį galite turėti, jei jį suteikėte kitiems.

Mada – Sąmoningai sukeliama epidemija.

Mandagumas – Labiausiai žmonijai priimtina veidmainystės forma.

Medicina – Paciento užėmimas, kol gamta gydo ligą.

Meilė – Iliuzija, kad viena moteris skiriasi nuo kitos.

Menas – Didysis pasaulio – tokio, koks jis yra – atmetimas.

Menininkas – Tas, kuris moka įtikinti kitus savojo melo tiesa.

Miestas – Milijonai žmonių, kurie būdami kartu jaučiasi vieniši. // Vienintelė mums dar prieinama dykuma.

Nelaimingi atsitikimai – Neteisingas likimo pavadinimas.

Nemirtingumas – Blogesnis likimas už mirtį.

Nėštumas – Du paskutiniai skyriai, kurie būtų išplėšti, jei tai būtų knyga.

Netolerancija – Netolerantiškųjų netoleravimas.

Neurotikai – Tie, kurie davė pradžią mūsų religijoms ir sukūrė šedevrus.

Neviltis – Kaina, kurią moka žmogus, susikūręs neįmanomą svajonę.

Nuosavybė – Organizuotas plėšikavimas.

Nusikaltimas – Logiška poelgio, kuris teisėtame versle dažnai laikomas visiškai suprantamu, tąsa.

Ortodoksija – Vakarykštė erezija.

Patirtis – Gera mokytoja, tačiau atsiunčianti siaubingas sąskaitas.

Patriotai – Žmonės, kurie visada kalba apie mirtį už savo tėvynę, bet niekada apie žudymą už ją.

Pavydas – Slibinas, kuris, norėdamas išsaugoti meilę, ją nužudo.

Pažanga – Suplanuotas senėjimas.

Piktžolė – Augalas, kurio privalumai dar neatrasti.

Populiarumas – Nusikaltimas nuo tos akimirkos, kai jo pradedama siekti.

Pragaras – Kiti žmonės.

Priešas – Draugas, kurį jūs perpratote.

Problemos – Galimybės darbiniais drabužiais.

Profesorius – Tas, kuris kalba, kai kiti miega.

Propaganda – Menas įtikinti kitus tuo, kuo pats netiki.

Psichoanalizė – Išpažintis be atleidimo.

Psichologas – Žmogus, pas kurį nueinate, kai pasijuntate šiek tiek sugniuždytas ir lankotės toliau, kol palūžtate visiškai.

Publikavimas – Vyriškas gimdymo atitikmuo.

Puritonas – Žmogus, kuris teisėtai piktinasi blogais dalykais.

Rafinuotumas – Sugebėjimas nusižiovauti nepraveriant burnos.

Reinkarnacija – Vėl sugrįžtanti ideologija.

Reklama – Įteisintas melas.

Restoranas – Burnos viešnamis.

Revoliucija – Nereikšmingas kančios akcento pakeitimas. // Mėginimas neteisingą valdymą pakeisti blogu.

Revoliucionierius – Žmogus, kuris baigia savo gyvenimą arba kaip engėjas, arba kaip eretikas.

Rūpesčiai – Kaip kūdikiai – dalykai, kurie apie juos tupinėjant tik auga.

Santuoka – Panaši į kariuomenę: skundžiasi visi, bet liktinių skaičius jus nustebins.

Sąžiningas politikas – Tas, kuris papirktas, išlieka papirktas.

Sėkmė – Vieniša ir ledinė kaip Šiaurės ašigalis.

Seksas – Vienintelis žaidimas, kurį žaidžiant dėl pinigų, tampa nebe toks įdomus.

Skepticizmas – Tikėjimo pradžia.

Skyrybos – Svetimavimo sakramentas.

Skruzdės – Geri piliečiai – grupiniai interesai joms svarbiau už viską.

Specialistas – Žmogus, kuris sužino vis daugiau ir daugiau apie vis mažiau ir mažiau. // Žmogus, kuris žino viską apie kažką ir nieko apie visa kita.

Sprendimai – Pagrindinės problemų priežastys.

Sveikas protas – Išankstinių nuomonių kolekcija, kuri įgyjama sulaukus aštuoniolikos.

Sveikatingumo centras – Vieta, kur žmogus moka astronomines sumas, kad būtų per daug mankštinamas ir per mažai maitinamas.

Svetimavimas – Demokratijos taikymas meilei.

Šaukimas į kariuomenę – Kai baltaodžiai siunčia juodaodžius kariauti su geltonodžiais, kad apgintų šalį, kurią jie atėmė iš raudonodžių. James Rodo

Taika – Karo tęsimas kitomis priemonėmis.

Televizija – Demokratija šlykščiausiu pavidalu.

Tiesos – Dalykai, kurie paprastai prasideda kaip piktžodžiavimas. Bernard Shaw.

Tikėjimas – Nenoras žinoti tiesą.

Tolerancija – Dorybė žmogaus be įsitikinimų.

Tragedija – Neišvystyta komedija.

Turtuoliai – Žemės padugnės kiekvienoje šalyje. // Tie patys vargšai, tik turintys pinigų.

Vaikai – Dalykai, kurie tapo tokie brangūs, jog prieinami tik vargšams. Hal Roach

Verslas – Kitų žmonių pinigai.

Viltis – Atidėtas nusivylimas.

Višta – Viso labo kiaušinio būdas padėti dar vieną kiaušinį.

Vunderkindas – Vaikas, kuris groja pianinu, kai turėtų žaisti. J. B. Morton

Žmogus – Vienintelis gyvūnas, kuris gali palaikyti draugiškus santykius su savo aukomis, kurias jis ketina suvalgyti.

Žodžiai – Didžiuliai tikrovės priešai.

Žudymas – Absoliutus gyvenimo supaprastinimas. Hugh MacDiarmid

 Iš  Aubrey Dillon-Malone CINIKŲ ŽODYNAS, 2007

Kiti tekstai

Į puslapį VYDIJA