Tikiu Tavimi, nes aš Tave išdaviau.
Tave atpažinsiu iš žaizdų, kurias Tau atvėriau.
Kadaise aš buvau stiprus,
bet Tu, Viešpatie, mane nešiojai;
šiandien aš esu silpnas, o turiu Tave nešti.
Bet aš nenoriu savyje numarinti sužeisto Dievo,
nes kaip tik myliu Tavo silpnumą.
Mes turime tave atgaivinti;
Tave - be galo silpną, beginklį Dievą,
nugalėjusį kareivijų Viešpatį.
Noriu merdintį Kristų atrasti
tarp visų triumfuojančių krikščionių.
Ir mano bejėgė malda,
mano nieko neprašanti malda atsiliepia į Tavąją tylą,
kai Tu veltui meldei Savojo Sūnaus.
Tarp žmonių ir žmonėse aš ieškojau to,
ką Tu vienas galėtum duoti.
Nusivyliau, nes pasitikėjau ne tuo, kuo reikia.
Ir mano troškulys,
užuot numalšintas gyvojo vandens versmės,
vis didėjo, nepasotinamas žemės šaltinių.
Sakyk, ar šviesa atskleis tą blogį, kuriuo nusidėjau,
ar jį sunaikins meilė?
Priimk mane tokį, kokį Tu mane sukūrei,
ir tokį, kokį aš save sugadinau;
pasigailėk manęs, Savojo paveikslo,
Pasigailėk manyje Savęs paties.

Mažesnieji broliai Arūnas Brazauskas, Nerijus Marija Čepulis ir Paulius Zovė
davė amžinuosius įžadus 2003 metų rugsėjo 13 dieną.

Į puslapį VYDIJA