SEKMINĖS 2004
- su bendruomene „Gyvieji akmenys“

Jūrio Ambraziejaus ir Vytauto Tamoliūno nuotraukos