Parymokime su angelais

Albinos Žiupsnytės (tapyba ant medžio) ir Gintvilės Giedraitienės (apdaila, koplytėlės iš žolynų) kūriniai, kurie 2002 m. pabaigoje buvo pristatyti Kauno „Eglės“ galerijoje.