Pranciška Regina LIUBERTAITĖ


 

Apie baltą erdvę

 

***

 

Vaikystėje

Baltos erdvės

Ieškojau,

Užspaudus

Pirštais

Obuolius akių…

Žvaigždynai,

Plaukdami tamsioj gelmėj,

Ryškia šviesa skaudėjo…

Giliausiuos toliuos

Mažą žvaigždę įžiūrėjau…

Jinai švytėjo jaukiai,

Į baltą erdvę kviesdama –

Ryškiau už saulę

Spindėdama viliojo…

                                               

2002

 

 

Tautosakinis

 

vienatvė

akla sesuo

vėjas

apkurtęs

brolis

po kojom

klampus

molis

gelmėse

begulįs

senolis

ruduo

dieverėlis

danguos

tiesia

žvaigždynais

kelią

mamužė

mėnulio

ūkuos

verpia

laukams

skrandelę

 

sustingdžius

kraitį

pūgoj

miglų

migluže

miglosiu

baltai

baltoje

erdvėje

žvaigždynų

patalą

klosiuos.

 

2007

 

 

Į baltą erdvę

 

1.

Sunkus minčių dalmuo

Iš tolumos pažyra

Žodžiais, kurie mintis

Naujas augina

Ir vėl paskleidžia

Į baltą erdvę…

Ten bundanti viltis

Su svajone dar žaidžia

Ir skamba prisilietusi

Prie lyros…

O mintys meteorais

Iš gelmių vis byra,

Kol jausmo stygos virpa,

O laiko žingsniai tyla…

 

2.

Atklysta mintys

Iš sąmonės gelmių

Ir tolių migloje

Jaukia eilėraščio

Šviesa sušvinta…

Kaip snaigės jos

Į laiko pusnį krinta

Ir žėri gilumoj

Baltos svaigios erdvės,

Lyg žiburiai

Nugrimzdusios pilies…           

                  

2001

 

 

Apmąstymai

 

esu

įsitvėrus

į ritmą

dienos

žingsniu

žvilgsniu

meile

viltim

abejone

 

žinau

užmigsiu

pabusiu

arba

išskrisiu

į žvaigždynų

tolius

baltoje

erdvėje

 

jaučiu

tampo

už virvutės

kaip lėlę

nė plaukas

nenukris

be Jo

valios

 

dar

judu

liečiu

žiūriu

suvokiu

džiaugiuosi

myliu

ir

neapkenčiu

bjauriuosi

piktinuos

 

g y v e n u

 

 

 

Nuojautos

 

1.

tyvuliuoja

skausmo ežerai

viltis vaivorykšte

sutviskusi nušvinta

puslankiu skliautuos

raibuliuoja

auksinė mintis

baltoje erdvėje

kaip atodūsis

žaižaruoja

suošus ugnis

atšvaitas saulėlydžio

jaunystės vėjo šuoras

nuslopsta

prigesta

išblėsta

 

2.

per skausmo grindinį

keliais kruvinais

likimo pirštams

braukiant sutemą

nuo vystančios žolės

atokvėpių minutėm

alsuoja

ateitis dygėta

šmėžuoja

jausmo išmylėtas

pojūtis į vaizdo

griūtį

vargo nugulėtą

būtį

be minties laukimo

nugalėtą

irimą

lėtą

at

ei

ties

 

3.

skaitau

lemties ženklus

rašytus žaibo strėlėmis

dangaus bekraštėj platumoj

suglundančius į debesų pulkus

pūkų lengvybe ūkuos skrajoja

šviesios skaidrios mintys

sklandau

žvaigždynų erdvėmis

baltų svaigiųjų tolių eilėmis

palaimos įkvėpimo mintimis

aukščiausiojo šviesoj patylomis

tarpstu

tirpstu

ir

išsilydau

 

 

***

 

Pasitrauki, naktie,

Kad šviesa pasklistų iš lėto,

Pasitrauk, neviltie,

Kad tamsa nenugalėtų!

Pasitrauk, nealsuok laukimu,

Negramzdinki skausmo į tylą…

Tegu juodosios aistros,

Pasiskleidę siausmu,

Baltoje erdvėje suskyla…

 

2002

 

 

Spalio erdvės

 

Baltų erdvių lytėtas spalis,

Paglostytas ramybės ir darnos,

Mintim suklusti ir nurimti gali

Pačioj giliausioj iš gelmių gelmėj,

Pačioj tyliausioj sielos regimybėj,

Toli nuo pykčio, keršto ir skriaudos.

Tiktai širdies apmirusi dalelė

Paslėpus liūdesį savy raudos

Ir dėl kitų iš skausmo griaušis,

Kad jos suvokti niekas dar negali.

Jinai viena padebesiais skrajos

Ir grįš pavargus į saulėtą spalį

Baltų erdvių erdvyne slėpsis,

Kad skristų į skaidresnę dalią.

 

Ruduo nutols spalvom, erdvėm.

Su juo Praamžis žilaplaukis spalis

Laukų paletėj auksu išsilies.

 

2006

 

 

Per netektį – į atradimą

 

Per netektį – į atradimą,

Į naują potyrį skaidrių

Minčių balton erdvėn.

Svaigina aukščiai,

Nerimas svaigina,

Kaip neregį į šviesą

Amžinas troškimas

Pašaukia iš šiltos

Ryškios minčių srovės.

Pakylu į erdves

Ir į žvaigždynus nirti,

Kerėti vėl gyvenimo tąsa.

Kol gyvas manyje vilties

Troškimas, žibėsiu

Erdvėje būties šviesa,

Lyg grįždama į baltą

Baltų karalystę

Baltiems obels žiedams

Neleidusi nuvysti.

 

2006

 

 

Vakarėja

 

vakarėja

ir dienos

į rudenį

prarastas

laikas

atsitrenkęs

į aukštį

žvaigždynų,

baltųjų erdvių

platumoj

pasiklydęs

dar laikos

dar retėja

draugų

būreliu

skleidžias

minčių

vorele

į pasaulio

platybes

nuskriejęs

 

vakarėja

tikrai

vakarėja

apsunkus

diena

nevaldomai

silpsta

 

vakarėja

nuskriejus

į vėją...

 

2007

 

 

Pastelinis ruduo baltose erdvėse

 

nublanksta sodo lapų raizginiai
tarsi delnuos pravirktų variokai
žolės kilimas nurudęs pilkšvėja
ruduo rausvai rusvai tapo peizažus
šviesėja kasdien dangaus platuma
lyg sugauta žuvis ant lyno švysčioja
nurimo siautulingi vandens verpetai
upės vaga aptingo rudens sapnu
jos srovė bučiuojasi su lietumi
minties ir jausmo rudens paletėj
teškenančiu ritmu rašo gyvenimą
tyška ruduo į auksaspalves balas
pastelę paliejęs sutviskėti saulėje
paskutine blyškia šiluma mėgautis
išbadėjusiam bekraujam uodui
lyg kasdien senstančiam artimui
linkstančiam į skeletėjančią nebūtį
skaidrėjant pasteliniam lengvumui
begalybės baltose erdvėse su rudeniu
                                                      auksu
                                                      žilpinant
                                           į akis

 

2007


Autorės pristatymas

Į puslapį VYDIJA