Evoliucija pagal Dievą ar pagal Darviną...

 

 

Štai ir darvinizmas pasibeldė į visuotinai pripažintos Bažnyčios duris, ne tik į visuomenės. Seniai jis laukė savo eilės, panašiai kaip puma grobio – kantriai ir ilgai. Jei nepavyko atvirai sutriuškinti Kristaus mokslo, bando patyliukais... Darvino evoliucijos teorija ant Bažnyčios durų slenksčio? Taip. Ką ji ten ruošiasi veikti – dar nežinau. Bet tikrai ne tylėti. O jei ne tylėti, tai tikrai – kalbėti, o po to – rėkti. Nes evoliucijos autoriaus krikštatėvis toks nuo pat pradžių – rėksnys (žr. Jono 10, 10).

New Age platformai sutvirtinti Darvino evoliucija – itin geras cementas. Ir nenuostabu: jei noriai įsileidžiam pokalbius su mirusiais, šliaužiojimą aplink statulas bei paveikslų garbinimą, kas yra spiritizmas ir stabmeldystė, – tai ar turėtų stebinti diskusijos šia tema, prisidengiant Dievo vardu. Juk aiškiai parašyta, kad paskutiniais laikais ne tik feminizmas pretenduos į Dievo sostą, bet ir ateizmas, religija, prisidengusi evoliucijos skraiste ir anti veikla.   

Žinau, kad evoliucija pagal Dievą – tai nuolatinė kaita, darbas su savo (ne kaimyno) charakteriu, ydų išnaikinimas, malda, kova su nuodėme ir gerų idėjų skleidimas bei gerų darbų darymas, veikla visuomenėje.

O kas yra evoliucija pagal Darviną? Dar vienas labirintas, kuriuo einant (aiškinantis bei filosofuojant) kai kurie apaugsim vis storesne abejonių „velėna“ dėl žmogaus Sukūrimo bei jo Atpirkimo dieviškumo. 

Evoliucija formuojant charakterį, o ne silikonines krūtis, yra gerai. Kasdienė žmogaus ir jo aplinkos evoliucija vyksta negailestingame fone – nuodėmė sendina viską kas gyva – žmogaus kūną, augmeniją, gyvūniją ir pačią žemę. Bet darviniškoji evoliucija bejėgė sielai ir dvasiai, pripildytoms Kristumi iš niekad neišsenkančio Dievo Kūrėjo meilės šaltinio. O ateizmo sklidinai sielai ir dvasiai Darvino evoliucija rengia pakasynas ir pačias liūdniausias mišias, gal net juodąsias...

Aiškintis, ar buvo dinozaurai, ar nebuvo? Kas pasakė miau... Kai kam tai įdomus ir malonus laiko praleidimas. Tuštybė – gal rasiu dar kokią teoriją prisidengdamas Dievo vardu, kad būtų išaukštintas mano vardas. Tuštybių mugė, kurioje vienintelis tikslas – patenkinti gyvenimo tikslo nebuvimą, veikiau nenorą palikti supelijusį gyvenimo būdą ir pasirinkti Tiesą ir Gyvenimą. 

Mirties kultūra – viena gajausių. Todėl ir rūkoma, geriama, iš to paties šaltinio abortai, begaliniai izmai ir fobijos. Klausimų lavinos, kurių vienintelis tikslas – nenoras išgirsti atsakymą, nes reiks keistis, o to nenori mūsų didenybė – kūnas. Piktasis nuolat kovoja su mūsų viduje slypinčiu žvėrimi – nuodėme, pasidalijusiu žmogumi. Ko jis paklausys – ar ištižusio, nuolat ilsėtis trokštančio kūno, ar savo dvasios?

New Age judėjimas todėl ir atkeliavo tyliai – kad liktų mažiau pastebimas ir galėtų turėti daugiau įtakos. Būtent jame yra sinchronizuotos visos pragaro jėgos vienam vieninteliam tikslui – visas prieš žmogų sukurptas religijas, sulipdytas iš visokių izmų, nukreipti vienui viena linkme – suvedžioti.

Ką suvedžioti? Aišku, kad žmogų. Žemėje nėra daugiau mąstančių būtybių, todėl velnias ir slankioja tarp žmonių. Juk ne į mėnulį jis išmestas, bet į žemę. O gal jau atėjo laikas pradėti jo vardą rašyti iš didžiosios raidės? Gal jis kur Himalajų kalnuose, budistų vienuolių celėje atgailavo ir pasiprašė prieglobsčio? Tai pradėkim jo gailėtis, ypač tie, kurie nenori suprasti, kad yra amžinoji kančia: Kaip gi mes galim tuo patikėti, kur logika? Mirti ant Kryžiaus...

Meilė neturi logikos. Meilė todėl ir yra meilė, kad be išskaičiavimo, nes kitaip ji būtų ne meilė, bet geismas. Tai visiškai priešingi dalykai.

***     

Egzistuoja toks dalykas – dvasinis paveldas. Kas žmogų, kaip mąstančią būtybę daro išskirtinę iš kitų? Arba sąlyginai primityviai mąstančių? Apskritai, kas mus kasdien skatina, priverčia keltis tam tikru laiku, eiti gulti, kažką daryti, rūpintis kitais arba piktnaudžiauti kažkieno rūpesčiu? Juk turi būti kažkoks variklis.  

Kas yra tavo variklis kasdienybėje?.. Koks tavo gyvenimo motto? Ko mes norime kaip asmenys? O kaip valstybė? Ko siekiame? Kitų valstybių pripažinimo ar elementarių teisių egzistuoti taip, kaip norime patys, kaip manome gerai esant sau, savo vaikams ir vaikaičiams? Juk norisi pasidžiaugti ir litu, kuris yra stabilus ir teikia saugumą, tiek ekonominį, tiek moralinį.

Ar vis stengiamės įtikti kažkam, kad po to, gavus šiltesnę bei pelningesnę vietelę, nuolat kažkam įsiteikinėti už grašius ar milijonus. Ir taip parduoti savo sielą. O jei paprasčiau – atskiesti savo sąžinę tiek, kad po kurio laiko nebegirdėtum nei ką ji šneka, nei ką – aplinkiniai.

Juk ir gyvuliai kas rytą kelia, kas vakarą gula. Kasdien ėda, veisiasi. Kažkokia energija valdo visus. Kokia tai energija, kieno ji, kas pasakys? Fiziologija judina juslingumo svertus. Bet kas verčia nuolat ieškoti, kaip užpildyti tuštumą žmogaus viduje? Juk primatai nevaikšto į biblioteką...

Gyvūnai neturi dvasios – toks būtų pirmas atsakymas į klausimą, kodėl jie daro beveik viską, ką ir žmogus, tik nekuria. Nors kai kuriose gyvių ir gyvūnų bendruomenėse taip pat pastebimas organizuotumas – skruzdėlės, bitės, skėriai, triušiai, kregždės, pavianai. Jie irgi turi bendruomenes (ES anksčiau irgi vadinosi bendruomene). Kas juos varo? Taip, kad net žmogus, aukščiausias Dievo tvarinys, susimąsto ir susižavi jų inžinerija, socialine struktūra, net hierarchija ar tarpusavio etikos kodeksu. Pralaimint silpnesniajam vilkui, jam gulint ant nugaros iškėlus letenas į viršų, jo pasigailima. Kodėl jie nemuša savų iki mirties? Ar tai meilė? Jei taip, tai labai primityvi, nepalyginsi su Romeo ir Džiuljeta? Nors argi galima pavadinti meile tai, dėl ko žudomasi... Juk tai nesveika meilė. Kas tiki žmogaus Sukūrimu, tas supranta ir vaikams pasako, kad savižudybė yra kelio pabaiga – tai fizinio ir, kas rimčiausia, – dvasinio pragaro pradžia. Nereikia idealizuoti mirties. Gyventi (ir dar mūsų sąlygomis) – žymiai sudėtingiau ir garbingiau nei tuščiai mirti.

Yra dar viena energijos rūšis, veikiau šaltinis, iš kurio gerdami jaučiame nuolatinį energijos perteklių, sveikatą ir džiaugsmą. Koks tai šaltinis? Tai Dievo Dvasia, plūstanti į žmogaus dvasią.

Žemėje yra viskas, ko reikia žmogui ir jo energijai palaikyti: maistas – gyvulinis, augalinis, vanduo ir t. t. Šių išteklių teikiamos energijos pakanka visiems – daugintis, egzistuoti. Bet pabandyk išbūti be vandens bent savaitę – mirsi, nes neištversi. O be maisto ilgiau ištveriam... Dar ilgiau ištveria mūsų gauruotieji – naminiai gyvūnai ar miško žvėrys. Na, o dėl dvasinio maisto su keturkojais neverta diskutuoti, o ir nėra kaip.

 Mes suprantam, kad gyvuliai nežino, kodėl jie egzistuoja, kam gyvena, koks jų egzistencijos tikslas. Kas juos pakelia, kas guldo. Jų vienintelis tikslas – prisiėsti. O jei žmogaus tikslas vien tik prisiėsti, prisigerti, kuo dažniau ir bet kur išlieti spermos perteklių, kuo tada jis skiriasi nuo gyvūno? Žmogus vienintelis turi dvasią, jos gyvūnai neturi.

Tad jei mums, suaugusiems, svarbiausia tik prisiėsti iki soties, tai kaip tada mūsų vaikai? Kas bus su jais? Negi Europos komisariatų teletabinė aplinka geriau nei lietuviška P. Rimšos Mamos mokykla

*** 

Yra tik viena būtybė dvasiniame pasaulyje, valdanti netikintį žmogų – piktasis. Bet ir jis nevadovauja tol, kol žmogus klauso savo sąžinės ar ieško Dievo.

Bet kai į sąžinę pripilama nuodų, kai ji nuolat skiedžiama neteisybe ir kada kalba melo tėvas (Jono 8, 44), ko galima laukti? Ar kada teko girdėti, kad pagautas Seimo vagis pasakytų – aš vagis? O melagis – aš melagis...

Nors ir pagimdytų mūsų šalis žmogų, nugalintį super kompiuterį šachmatų mače ar fizikos-matematikos galvosūkių turnyre, šaliai tai nepadėtų. Nes ne žmogus lemia valstybės ateitį. Ne nuo žmogaus priklauso planetų padėtis...

Pakako vieno sapno, mestelto D. Mendelejevui iš aukščiau, ir pasaulį išvydo periodinė cheminių elementų lentelė. Užteko vienos idėjos apšviesti I. Niutono protui, ir turime gravitacijos dėsnius. Vienas žodis iš Dievo padėjo Mozei išvesti hebrajų tautą iš vergystės.

Dievas taip pat nepaklausė nė vieno asmeniškai, ar suteikti Lietuvai laisvę, ar ne – tiesiog Jis ėmė ir atsakė į daugybės mano ir tavo, brangus tautieti, maldas. Taip pat į mūsų tėvų, partizanų, tremtinių ir kitų, nukankintų NKVD požemiuose ar mirusių Sibiro platybėse, – maldas.           

Nors... Žmogus, suvokiantis savo tautą kaip moralią, dorą ir tikinčią, nekalbant jau apie kantrybę, toks žmogus su bendraminčių komanda daug ką gali. Kažin kokią mintį ir kam, Viešpats mestels šįkart?

***     

Tauta yra kaip šeima. Ar taip? O ar pamenat, kad šeimoje kas viešai kalbėtų apie berniukų ir mergaičių šlapinimosi skirtumus ir panašiai? Dabar tokios temos – TV reklamų penas. Išviešinimas. Tiesiog iškrypimas. Net šuo žino, kad berniukai skiriasi nuo mergaičių, kai gauna batu į pasturgalį. O gal jau norima pradėti vienodinti lytis nuo pat vaikystės? Kad būtų patogiau paruošti paauglius homoseksualizmo propagandai? Viešpatie, apsaugok Lietuvą nuo žydrojo maro!

Ar taip ir pulsim aklai vykdyti Lisabonos sutartį? Kas ją ratifikavo? Lietuvos liaudis jos neratifikavo! O jei nevykdysim – tai ką, neduosit valgyti Briuselio kopūstų? Na ir gerai. Lieknesni būsim, o ir vidurių nuo jų neišpūs...

Iškrypėliai jau paruošė Gender mainstreaming. Žinot, kas tai yra? Tai nauja ideologija, nukreipta prieš šeimą. Anglų kalboje lytis vadinama dvejopai: žodis gender reiškia gramatinę giminę, pvz. daiktavardžio, o žodžiu sex nusakoma biologinė lytis. Dabar Europoje žodžiu gender nusakoma žmogaus prigimtis taip, kaip ją įsivaizduoja visuomenė. Žodžiu, ne pagal prigimtį, bet kaip kas supranta, įsivaizduoja. O vaizduotė – galingas ginklas. Feminizmo „pranašė“ S. de Beauvoir yra pasakiusi: Moterimi ne gimstama, bet tampama, tiksliau – moterimi žmogų padaro visuomenė... Suprask – bet koks lytinis elgesys kyla ne iš prigimties, o yra išmokstamas.

Vadinasi, galimos tokios lytinės orientacijos, kaip heteroseksuali, homoseksuali, lesbiška, biseksuali ir transseksuali. Svarbu, kad tik visuomenė jas priimtų. O ES komisarams paspaudus, kas nepalūš ir atsilaikys? Taip, kaip Rocco Buttiglione ar Genujos arkivyskupas Angelo Bagnasco, 2007 metais turėjęs prašyti policijos apsaugos, nes jam buvo pagrasinta nužudymu už tai, kad jis pasisakė prieš homoseksualių darinių sulyginimą su normalia šeima.

Į pasaulį įžengia Naujoji Pasaulio tvarka. Apokalipsės (Apreiškimo Jonui) knygoje daug parašyta apie tai. Bet ją geriau skaityti tik gerai „pasikausčius“ dvasiškai. Nors ir anksčiau tarsi įvadas Apokalipsei parašytas: turi apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu (2 Tesalonikiečiams 2-3, 4). Kalbu apie asmenį, paminėtą Apreiškimo knygoje. Tai – misteris 666. Gal juo bus naujasis ES prezidentas? Gal koks filantropas, nešinas metadono programa? Nežinau. Matysim.

Naująją Pasaulio tvarką sudaro ir laisvas požiūris į lytis, ir New Age teiginiai. O diegti pažiūras galima pradėti jau vaikų darželyje, – taip teigia genderizmo politika. Cituoju: viename darželyje mergaitės gali būti pratinamos peštis ir apsiginti, o berniukai – rengtis princesėmis ir lakuotis nagus. Taip kaip moko kai kurie importinės „kultūros“ apologetai iš Rytų, pvz., Verka Serduchka. Tai akivaizdus vaikų rengimas lesbiškam ir homoseksualiam gyvenimo būdui. Mums suteikiama galimybė laisvai pasirinkti lytį... O visus valdys vyriškos pakraipos homoseksualūs reproduktoriai. Panašiai kaip filme Beždžionių planeta, tik ten žmones prižiūrėjo beždžionės.            

Gender mainstreaming yra politinė programa, vykdoma pasaulio mastu. Jai vadovauja ES ir Jungtinės Tautos. Jau dabar Bazelyje kai kuriuose viešo naudojimo tualetuose neatskirti vyriškieji ir moteriškieji – „liepta“ turėti bendrus. Kalifornijos valstijoje „leista“ berniukams mokyklose naudotis mergaičių tualetais, o mergaitėms – berniukų, jei jie to panorės. Mūsuose gi per TV jau rodomos reklamos, pratinančios prie lyčių suvienodinimo. Ar į kariuomenę taip pat įsileisime ,,lyčių lygybę“? Tradicinės lytinės orientacijos karys, netradicinės... Gėjų karių kuopa, lygiuot!

Kaip sakė vienas JAV generolų, dalyvavusių Srebrenicoje: Olandijos kariuomenė priėmė homoseksualus ir matote, kas ten įvyko - teigė J. Sheenanas. Tokią nuomonę apie gėjų vaidmenį JAV Senate išsakė buvęs generolas Johnas Sheenanas, po to, kai JT ginkluotoms pajėgom užėmus saugumo zoną Srebrenicoje, ten buvo nužudyti keli tūkstančiai bosnių vyrų ir berniukų. Jis diskutavo apie prezidento Baracko Obamos planus leisti JAV kariuomenėje tarnauti atvirai savo homoseksualumą demonstruojantiems asmenims.

Taigi matome, kad antimoralė turi įtaką net tokiose visuomenės struktūrose, kaip kariuomenė. Tikrai verta prisiminti kelių dešimčių pasaulio civilizacijų likimą... 

Cituoju toliau: Britanijos valdžia nurodė, kad vaikų darželių auklėtojos negali vaikams girdint kalbėti apie tėtį ir mamą, kad nesijaustų diskriminuojami homoseksualių porų įvaikinti vaikai. Juk ištaręs žodį mama įžeisi tą, kurio tėvai vadinami partneriu Nr.1 ar partneriu Nr.2

Negi vaikų darželiai yra privalomi dėl to, kad formuoti gėjzombius, nes gender samprata turi būti įvesta į visą švietimo sistemą, nuo vaikų darželio iki aukštosios mokyklos... Negali atsistebėti, jog ir į Lietuvos universitetus skverbiasi tokios idėjos: jei būdamas tradicinės orientacijos pripažįstu sau teisę į santuoką ir šeimą, tai ir homoseksualios orientacijos asmenys turi turėti teisę į santuoką ir vaikus (Rowls. J. 1991. A Theory of Justice. Oxford University Press). Ši teorija apie orientacijas – lyčių lygybę jau dėstoma Lietuvos aukštosiose.

Judėjimas, parengęs dirvą gender ideologijai, yra feminizmas, kartu su New Age judėjimu paskatinęs viešosios nuomonės perkeitimą, – veikiau neigiamą ,,perauklėjimą“.

Kiekviena ideologija puošiasi moksliškumo apsiaustu, ne išimtis ir genderizmas. Daugelis pasaulio universitetų jau turi gender studijų institutus, kuriuose vystomi modeliai, skiriantys ne dvi, o penkias skirtingas lytis.

Tad.. Dabar yra laikas rimtai susimąstyti apie savo šalį, nes laikas toks, kito nebebus. Išstovėjom prieš Vakarų grobuonis, prieš raudonuosius, tai negi dabar – dėl maisto – pasiduosim Europos purvui? Ar Lietuva gyvuos dar tūkstantmetį po tokių eksperimentų? Ir jau tikrai geriau mirti kovojant už Lietuvos ateitį, nei leisti taip iš mūsų tyčiotis...  

Pasaulinis tvanas jau būtų per menka galimybė nuplauti tą bjaurastį, kuri apėmusi Europą ir bando įslinkti pas mus. Bus taip kaip Loto laikais – kai žmonės valgė, gėrė, gimdė ir rodos nieks jiems negrasė. Tik staiga – bum!, ir užklupo potvynis. Apaštalas Petras rašo apie ugnies teismą: „O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu žodžiu (Kristumi) palaikomi ugniai, saugomi teismo dienai...“ (2 Petro 3, 7). Ugnis jau aplankė Pompėją, Sodomą, Gomora, Admą, Seboimą, Belą...

Bet tie, kurie priims Kristų kaip savo asmeninį Gelbėtoją, itin baisių laikų nematys. Kodėl? Jei mirusieji prisikėlė, tai neabejokit, kad bus ir Bažnyčios paėmimas.

***     

1973 metais D. Vilkersonas, kurio knyga Kryžius ir peilis – apie Niujorko mafijos klano vadeivų atsivertimą į Kristų – buvo išleista ir Lietuvoje, užrašė ne vieną pranašystę apie ateitį. Viena jų – apie Niujorko kataklizmus. Bokštų Dvynių griūtį jau matėme. Dar ten kalbama apie finansinę krizę, apimsiančią pasaulį, apie visuotinį moralės nuosmukį; apie Europos Sąjungos susidarymą dešimties valstybių pagrindu. Taip pat autorius rašo (1973 m.) apie gaujas homoseksualistų, užpuldinėjančius nekaltus žmones parkuose, tualetuose ir kitose viešose vietose.

Kodėl apie tai kalbam? Todėl, kad kai kas jau vyksta. Britanijos Leiboristų partijai pavyko prastumti įstatymą, kad visos įvaikinimo agentūros, taip pat ir katalikiškos, privalo duoti vaikus homoseksualistų poroms arba teks užsidaryti. Austrijoje iš darbo atleistas mokytojas, nesutikęs įvesti gender ideologijos į pamokas.

Didelę baudą gavo ir vienas Prancūzijos parlamento narys, nes TV laidoje pasakė, kad negerai propaguoti homoseksualų gyvenimo būdą – tai yra nevaisingas santykis, neatitinkantis kūrinijos tvarkos. Pamename Darvino posakį, kad išlieka tik stipriausieji?.. O štai ką skelbė Ž. Polio Sartro draugužė madam Margaret Sanger, skatinusi vargingųjų visuomenės sluoksnių sterilizavimą, kad būtų išvesta pilnavertė rasė: daugiau vaikų iš gabių, mažiau iš nevykėlių. Argi tai ne Darvino ir Hitlerio anūkų moralinis palikimas?

Nuo 1966 metų gender mainstreaming, kaip lygių galimybių įtvirtinimo strategija, yra privaloma visose ES valstybėse. Esu kalbėjęs su Lietuvos feminisčių judėjimo lyderėmis. Jos nuolat pabrėžia, kad draugauja su gėjų aktyvistais. Verčiau jau draugautų su savo vyrais... Visos politinės ir administracinės struktūros ES įpareigotos ištirti savo programas, nutarimus ir taisykles, ar juose nelikę (kad ir netiesioginio) gender diskriminavimo. Gender mainstreaming yra politinė koncepcija, kuri sistemingai siekia sulyginti lyčių galimybes visose darbo vietose. 1995 m. įsigaliojo Amsterdamo sutartis, kuri numatė gender mainstreaming kaip lygių galimybių strategiją, kuri privaloma ne vien valstybinėse struktūrose, bet visuose susivienijimuose, Bažnyčioje, sąjungose ir partijose.

Taigi šiam diktatui tampa pavaldi ir Bažnyčia, nes negalima diskriminuoti žmogaus dėl jo rasės, tautybės, lyties, religijos ar pasaulėžiūros, amžiaus bei „lytinės orientacijos“, kuri gali būti bet kada keičiama. Priminsiu, kad New Age judėjimas palaiko gėjų kultūrą ir formaliai yra šio judėjimo krikštatėvis bei globėjas. 

Strateginės vizijos, kuri keltų lietuvių savimonę, nėra. Pasiteisinimui politikai be perstojo kartoja vis tas pačias frazes – Europos Sąjunga, NATO, euras ir t. t. Negi tai Lietuvos, kaip unikalios valstybės išlikimo laiduotojai? Gal todėl ir pasai keičiami kasmet? Ruošiamasi? Apie moralę – jokių kalbų, tik apie pinigus. Jei ES komisarai žinojo, kad su energetika bus blogai, tai ko anksčiau tylėjo? Taktika?

Feminizmas siekia visiškai panaikinti šeimą, nes biologinės šeimos galas, – kaip sakoma vienoje studijų programoje, – reikš ir lytinės priespaudos pabaigą. Reikia siekti, kad nesantuokinis, homoseksualus, lesbiškas gyvenimo būdas būtų įtvirtintas teisiškai, o ne vien toleruojamas. Štai kokio pavyzdžio Lietuvos vaikams nelinkiu nė už jokius pinigus, už jokias sanglaudas, tuo labiau už miglotus ateities pažadus, kad ir kaip jie masinančiai atrodytų. Mes net gatvių pavadinimų negalime atsikovoti, nes kai kas iš Lietuvos pasiskųs į ES teismus. Jau beveik aklai priėmėm viską, ką rekomendavo Briuselio galvos... 

Todėl ir reikia, kad Lietuvos valdžios aukščiausieji turėtų tradicines šeimas, kad žinotume jų vertybes, santykį su Dievu, Bažnyčia.

***  

Taigi, sveiki dar kartą atvykę į monstrų virtuvę! Ar ne to siekė Volteras ir Prancūzų revoliucija? Kursim zombišką kultūrą? Tai ne Lietuvos, tai ES komisariatų kultūra. Lai panašios ES „vertybės“ jai pačiai ir lieka. Kas baisiau: ar visuotinai apsėti šalį kukurūzais, kalnus įkasti į žemę ir apsukti upes, ar paversti Lietuvą beprotiškų moralinių eksperimentų bei bedieviškų idėjų šalimi? Juk po to tai bus nebe šalis, nebe tauta, nebe žmogus...

Aš ne prieš Europos Sąjungą, bet prieš amoralius, beprotiškus įstatymus, kylančius iš Lisabonos sutarties bedieviškumo. Negi dar nematome, kokia už viso to slepiasi dvasia? Antikristinė. Prieš Kristų. Nes Kristaus mokslas paverstų niekais bet kokius tamsos jėgų planus prieš mūsų tautą. Ir prieš kitas ES tautas. Nes kiekviena šviesa pritraukia dar didesnę šviesą.

O šiandien okultizmo tamsa pritraukia homoseksualizmą, nes jis taip pat yra nepaklusnumo Dievo Žodžiui forma – pasipriešinimas Dievo nustatytai lyčių tvarkai šeimoje. Štai kokia okultizmo „mokslo“ ir ezoterinių įstaigų „nauda“. 

***  

Kaip yra jaukinamos žuvys, žvejo „elektoratas“? Šeriama ilgai ir nuobodžiai (kryptingai), kol karosai ar kuojos pripras. Vėliau, jau kitą dieną ateinama tuo pačiu laiku ir metamas masalas – jaukas.

Šiandien mes esame jaukinami žodžiais partnerystė, partneris ir t. t. Kai priprasime, kai kur Europoje vyrą vadins jis arba ji, moterį – ji ar jis... Priklausomai nuo to, kiek jis arba ji aktyvūs sanguliavime. Visuotinio nužmogėjimo era prasidėjo. Didžioji dalis Lietuvos žmonių tokios moralės nenori, tikrai!  Štai dėl ko mums reikalingi Lietuvos patriotai valdžios viršūnėje, ir ne tik, įrodę tai savo veiksmais ir gyvenimo būdu, o ne tuščiomis deklaracijomis, ar stereotipinėmis, iš anksto paruoštų kalbų frazėmis. 

Taip pat prisiminkim, kad ką išrinksim ir į europarlamentą, tą ir turėsim. Susilaikyti balsuojant prieš homoseksualizmo invaziją į pasaulį – tai pasakyti taip gėjų subkultūrai, mirties kultūrai. Tokie europarlamentarai neturi teisės vadintis krikščionimis. Nes tai nesąmonė – pasiskaitykit Šv. Raštą.

Jei ir turėsim mažiau, ir valgysim mažiau, bet pasipriešinsim ES liberalizmui, kaip protėviai kryžiuočiams, tai laimėsim ne tik savo vaikus, bet ir Lietuvos ateitį. Juk neketiname savo šalyje įkurti Europos gėjų poligoną? Jau turėjom Pabradėje raudonųjų, negi dabar kursim žydrųjų...

Taigi kas toliau? Ar įsileisim Europos liberalizmo vėjus? Dar gerai prisimenu tuos laikus, kai reikėdavo berniukams kariniuose komisariatuose nuogiems tūpčioti prieš raudonąsias komisares. Keista tąsa – tarybų komisarai, eurokomisarai...

Kaip kadaise pakilome už Žalgirį, taip pakilkime ir už Lietuvą, juk lietuviais esame mes gimę!

***      

Biblija mums pasakoja apie Visagalį Kūrėją, Dievą, kuris, viską numatęs, pasilenkė prie žemės ir Savo didžiam tikslui sutvėrė žmogų. Tai Kūrėjas padarė iš karto ir be jokios evoliucijos. Tad ką rinksimės mes – evoliuciją pagal Darviną ar gyvybės kelią pagal Dievą?...  

 

  

Aleksandras Kavoliūnas

 

2009 03 18
 
Iš spaudai rengiamos knygos „Apie Dievą, Tėvynę ir kasdienybę“

 

Kiti tekstai

Į puslapį VYDIJA