RASŲ šventėje prie Tauragno ežero, 
2005 m. birželio 24 d.

 

     

 Jūrio Ambraziejaus, Rasos Ambraziejienės ir Andriaus Morkūno nuotraukos