Tradicinė liaudies tekstilė. Juostos

Autentiškos suvalkietiškos ir dzūkiškos rinktinės juostos (XIX a. II pusė) bei E. Baumilaitės, D. Stankienės, A. Didžgalvienės pintinės, rinktinės ir kaišytinės juostos.