Laukimo menas

Vilties tema persmelkia tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą. Advento laikotarpis ypač raiškiai ženklina būsimą Dievo Gelbėtojo atėjimą. Taigi advento metu ypač ryškiai susipina viltis ir tikėjimas. Viliamės todėl, kad tikime.
Evangelijoje Jėzaus laukimas susiejamas su reikalavimu budėti. Budrumas nereiškia bereikalingo įtarumo. Geras budėtojas ne tas, kuriam visur vaidenasi pavojingos šmėklos. Išlieka ir toks pavojus, kad krikščionys, budriai sergėdami Bažnyčios duris, gali neįsileisti beldžiančių žmonių ir tyliai laukiančio Viešpaties. Kiekvienas krikščionis turi išmokti pajusti, kur jo bendruomenėje, artimiausioje gyvenimo aplinkoje girdimi ateinančio Viešpaties žingsniai. Budėtojas įsiklauso tamsoje ir tyloje. Triukšmas ir skubotumas trukdo būti budriam. Todėl advento laukimui būdinga tyla ir susimąstymas. Advento tikėjimas ragina budėti prie durų ir įsileisti ateinantį Viešpatį. Šios durys neturi užrakto, jas galima atidaryti tik išgirdus beldimą iš vidaus.
Mokiniai klausia Jėzaus apie galutinius ženklus. Mes taip pat dažnai nekantraudami piktinamės, kada pagaliau liausis šio pasaulio neteisybės. Evangelijoje randame atsakymą: tos valandos niekas nežino. Užuot sužinoję konkretų laiką, išgirstame paliepimą: „budėkite”. Šeimininko palikti namai – bendruomenės įvaizdis. Visi tarnai atlieka savo užduotis, tik durininkui įsakyta budėti. Bažnyčia pasaulio namuose, iš kurių laikinai išvyko šeimininkas, saugoja duris. Niekas nežino, kada grįš šeimininkas, viena aišku, jis parvyks netikėtai.
Advento palaima yra laukimo sureikšminimas. Vaikai iš anksto džiugiai laukia Kalėdų linksmybių. Suaugusieji taip pat suvokia, kad anapus kasdienos rūpesčių yra kažkas didesnio ir svarbesnio. Laukimas nėra pasyvus dalykas. Dvasinis rašytojas ir vidinio gyvenimo mokytojas Henry Nouwen sako, kad kiekviena diena mums rengia staigmeną, tačiau ją galime pamatyti, išgirsti ar pajusti tik tiek, kiek pasitinkame laukdami. Jis ragina nebijoti priimti kiekvienos dienos ruošiamą staigmeną – tiek džiaugsmą, tiek skausmą. Kas dėmesingai laukia ir ieško, tas randa. Geriausi siųstuvai neduotų naudos, jei būtų neteisingai nukreiptos antenos.

Pagal „Bažnyčios žinios“

Kitos gruodžio šventės

Į puslapį VYDIJA