Gegutės šventė

Pirmąją gegužės savaitę būtinai išgirsime gegutę kukuojant. Manyta, kad jos balsu pati likimo deivė prabylanti. Iš čia ir tikėjimas, kad gali gyvenimo metus ar įsigysimus turtus išskaičiuoti. Jei pirmąkart gegutė užkukuos jau sulapojus medžiams, metai bus geri, o jei „ant nuogų šakų“ - blogi.
Jaunimas, išgirdęs gegutę, kitados rinkdavosi į vakaronę. Ją pradėdavo prosenovišku „Gegužės“ žaidimu. Kiekvieną merginą iš eilės sodindavo užrištomis akimis į ratelio vidurį. Vienas po kito vaikinai prieidavo prie jos, paimdavo už rankų ir dainuodavo: „Karaliūne gegele, kukū! Aš tavo brolelis, kukū, kukū!“ Sėdinčioji turėjo iš balso atpažinti tris. Po to atrišdavo akis, šokdavo su išrinktaisiais, pasikeisdavo dovanėlėmis. Nuo tada per visus metus vadindavo juos broleliais,  o šie ją - seseria, pagelbėdavo vieni kitiems, padėdavo bėdoje, saugodavo nuo skriaudos.

Kitos gegužės šventės

Į puslapį VYDIJA